Naujienos

Projektinės veiklos tikslas – tobulinti ikimokyklinukų matematinius, problemų sprendimo gebėjimus. Projektinę veiklą sudarė septynios veiklos. Jos buvo įgyvendinamos drauge su Druskininkų l/d „Žibutė“ grupių „Naminukas“ “ ir „Kiškučiai“ – 5 m. vaikais, mokytojomis ir padėjėjomis ir su Druskininkų l/d „Bitutė“ grupių „Širdelė“, „Pelėdžiukai“, „Gėlytė“ – 5m. vaikais, mokytojomis, padėjėjomis ir tėvais.

Projektinės veiklos buvo skirtos skaičiavimui, matavimui, geometrinių formų pažinimui. Veiklų metu vaikai įtvirtino žinias apie skaičius, mokėsi suskaičiuoti nuo 1 iki 10 (ir daugiau), stengėsi atpažinti ir pavadinti pagrindines geometrines formas (trikampį, apskritimą, ovalą, stačiakampį, rombą, kvadratą), sužinojo, kad norint ką nors išmatuoti nebūtina turėti liniuotę, kad matavimo įrankiais gali tapti net ir paprasčiausios priemonės, kurias randame gamtoje ir mokėsi spręsti problemas, savarankiškai priimti sprendimus. Įdomu tai, kad projekto veiklos buvo perkeltos į lauko erdves. Tokia mokymosi forma vaikams labai patraukli, nes jiems patinka būti ir žaisti lauke. Taigi pasinaudodami gamtos teikiamomis priemonėmis vaikai ne tik mokėsi matematikos, bet tuo pačiu lavino smulkiąją motoriką, kalbą, gilino gamtos pažinimo žinias. Vaikai dėliojo geometrines formas – trikampį, kvadratą, apskritimą, ovalą – iš kaštonų, kankorėžių, akmenukų; kreidelėmis rašė skaičius ant asfalto – juos papuošė gamtine medžiaga; skaičiavo kaštonus, giles, kankorėžius ir dėjo juos prie nurodyto skaičiaus; skaičiavo, kiek šaukštų smėlio telpa į stiklinaitę, tą smėlį svėrė; piešė vieni kitų šešėlius, o paskui kiekvienas savąjį išmatavo pėdomis; dėliojo skaičių seką, vaikai mėgino sustoti į nurodytą geometrinę formą (apskritimą, kvadratą, trikampį), iš popierinių dėžių gamino sniego senius, atliko užduotis prie išmaniosios lentos.

Projektas labiausiai orientuotas į skaičiavimo ir matavimo ugdymo sritį, tačiau neabejotinai šalia ugdėsi ir kitos pasiekimų sritys – tai aplinkos pažinimo, sakytinė kalba, santykių su bendraamžiais ir su suaugusiaisiais, fizinio aktyvumo, iniciatyvumo ir atkaklumo, tyrinėjimo, problemų sprendimo.

Projekto rezultatas džiugina, nes ugdytiniai visapusiškai ūgtelėjo: pažįsta skaičius, geba skaičiuoti nuo 1 iki 10 (ir daugiau), pažįsta ir pavadina pagrindines geometrines formas (trikampį, apskritimą, kvadratą, rombą, ovalą), žino, kad norint ką nors išmatuoti nebūtina turėti liniuotę, kad matavimo įrankiais gali tapti net ir paprasčiausios priemonės, kurias randame gamtoje.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Edita P., Alma, Asta