Dalyvaujamojo biudžeto projektas

“Ugdymas lauke – ne iššūkis, o maloni kasdienybė”    

Pirmas variantasAntras variantas


Projekto idėjos tikslas – vykdant ikimokyklinio ugdymo programą, sukurti tinkamas sąlygas vaikų ugdymui, aktyviai fizinei veiklai ir poilsiui patrauklioje ir saugioje aplinkoje, kad vaikai galėtų kuo daugiau laiko aktyviai praleisti lauke, stiprintų savo imunitetą.

Tikslinė grupė – lopšelio-darželio ugdytiniai nuo 1 metų iki 5 metų.

Problema.

1. Lietuvos higienos normoje HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nurodoma, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigose vaikams turi būti sudarytos saugios ugdymo sąlygos, vaikai kasdien šviesiu paros metu 2 kartus turi būti išvedami į lauką. Jiems turi būti organizuojama aktyvi fizinė veikla. Tačiau esant nepalankioms oro sąlygoms (kai labai karšta ir saulėta, ar lyjant lietui, esant vėjuotai dienai), užtikrinti tinkamas ir saugias sąlygas lauke nėra galimybės.

2. Aktyviai vaikų veiklai lauke užtikrinti trūksta žaidimų įrenginių. Viso turime 3 įrenginius, kurie įsigyti 2019 metais už paramos lėšas, o darželyje ugdome 246 vaikus.

Tinkamų sąlygų vaikų veikloms ir poilsiui lauke sukūrimui reikalingos  pavėsinės su stogo apsauga nuo saulės ir lietaus, kad ir nepalankiomis  lauko sąlygomis galima būtų organizuoti  pažintinius   užsiėmimus vaikams lauke. Pavėsinėse būtų įrengti suoliukai vaikams atsisėsti, būtų galima žaisti tiek saulėtu, tiek lietingu ir apniukusiu oru. Pavėsinės sienelės užstotų nuo vėjo, čia galima būtų įrengti „Parduotuvės”, „Mokyklos”, „Ligoninės” ar kitos tematikos žaidimų erdves. Nuo saulės ir lietaus būtų įrengtos ir  2 mobilios išmontuojamos uždangos, kurios būtų naudojamos vaikų veikloms ir renginiams esant nepalankioms oro sąlygoms.


DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS DALYVAUJAMOJO BIUDŽETO TVARKOS APRAŠAS

PROJEKTO PARAIŠKA