PAREIGYBĖS, DĖL KURIŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI INFORMACIJĄ, SĄRAŠAS

DRUSKININKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ PATALPŲ NUOMOS  NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 


SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA DRUSKININKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE “BITUTĖ”

DRUSKININKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO “BITUTĖ” VIDAUS KONTROLĖS POLITIKA

DRUSKININKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „BITUTĖ“ FIZINIO IR PSICHOLOGINIO SMURTO DARBO VIETOJE PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

DRUSKININKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS

DARBUOTOJO NUŠALINIMO NUO DARBO, KURIO SVEIKATOS BŪKLĖ KELIA GRĖSMĘ KITŲ DARBUOTOJŲ SVEIKATAI TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ APSAUGOS NUO SUSIRGIMO COVID-19 DARBO METU TVARKOS APRAŠAS

PSICHOSOCIALINIŲ RIZIKOS VEIKSNIŲ DARBE TYRIMAS

LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS


SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE ATPAŽINIMO IR VEIKSMŲ DRUSKININKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE “BITUTĖ”, ĮTARIANT GALIMĄ SMURTĄ PRIEŠ VAIKĄ, TVARKOS APRAŠAS

KRIZIŲ VALDYMO LOPŠELYJE-DARŽELYJE “BITUTĖ” TVARKOS APRAŠAS