DRUSKININKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ PATALPŲ NUOMOS  NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

VIDAUS KONTROLĖS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO DRUSKININKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ TVARKOS APRAŠAS

 

DRUSKININKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „BITUTĖ“ FIZINIO IR PSICHOLOGINIO SMURTO DARBO VIETOJE PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

DRUSKININKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS

 

DARBUOTOJO NUŠALINIMO NUO DARBO, KURIO SVEIKATOS BŪKLĖ KELIA GRĖSMĘ KITŲ DARBUOTOJŲ SVEIKATAI TVARKOS APRAŠAS

 

DARBUOTOJŲ APSAUGOS NUO SUSIRGIMO COVID-19 DARBO METU TVARKOS APRAŠAS

 

PSICHOSOCIALINIŲ RIZIKOS VEIKSNIŲ DARBE TYRIMAS

 

PAREIGYBIŲ, DĖL KURIŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI INFORMACIJĄ,   SĄRAŠAS

LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS