IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS VYKDANČIOS MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS IŠORINIO VERTINIMO ATASKAITA

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA 2021 M.

 

DRUSKININKŲ LOPŠELIO- DARŽELIO „BITUTĖ” IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA

,,LAIMINGOS VAIKYSTĖS LINK“

 

DRUSKININKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ PATALPŲ NUOMOS  NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

DRUSKININKŲ LOPŠELIS – DARŽELIS ,,BITUTĖ“ PEDAGOGINIO PROCESO STEBĖSENA 2019-2020 MOKSLO METAMS

 

VIDAUS KONTROLĖS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO DRUSKININKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ TVARKOS APRAŠAS

 

DRUSKININKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ MOKINIŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS, SAVIRŪPOS PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

DRUSKININKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „BITUTĖ“ FIZINIO IR PSICHOLOGINIO SMURTO DARBO VIETOJE PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

DRUSKININKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS

 

DARBUOTOJO NUŠALINIMO NUO DARBO, KURIO SVEIKATOS BŪKLĖ KELIA GRĖSMĘ KITŲ DARBUOTOJŲ SVEIKATAI TVARKOS APRAŠAS

 

DARBUOTOJŲ APSAUGOS NUO SUSIRGIMO COVID-19 DARBO METU TVARKOS APRAŠAS