Lopšelis – darželis „Bitutė“ pradėjo dirbti 1985 metų spalio 15 dieną.

Įstaigos pagrindinė veiklos sritis – švietimas, pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas.  Savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, LR Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos norminiais aktais ir įstaigos nuostatais.

Vaikai ugdomi gimtąja lietuvių kalba. Lopšelio – darželio „Bitutė“ pedagogai ugdymo procesą organizuoja vadovaudamiesi Ikimokyklinio ugdymo  programa, patvirtinta  Druskininkų lopšelio – darželio ,,Bitutė“ direktoriaus 2021 m liepos 30 d. įsakymu Nr. V-52.   Nuo 2015 metų ikimokyklinukų ugdymo procesas vyk0 pagal Druskininkų lopšelio- darželio „Bitutė” ikimokyklinio ugdymo programą ,,Laimingos vaikystės link“. 2021 m. liepos 30 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-52 patvirtinta lopšelio – darželio ,,Bitutė“ Ikimokyklinio ugdymo programa, kurios tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Lopšelio-darželio vizija – moderni, inovatyvų ikimokyklinį ugdymą organizuojanti mokykla; kūrybinga, nuolat besimokanti bendruomenė, sudaranti galimybes kiekvienam vaikui šiuolaikiškoje edukacinėje aplinkoje ugdytis aktyviai pagal savo patirtį, galias ir ugdymosi poreikius.

Įstaiga įsikūrusi pačiame naujausiame Druskininkų miesto Kalviškių mikrorajone, kuriame gyvena daug jaunų šeimų ir jų atžaloms patogu lankyti mūsų lopšelį – darželį. Šalia lopšelio- darželio yra „Saulės“ pagrindinė mokykla. Tai sukuria prielaidas betarpiškam bendravimui, dalijantis gerąja darbo patirtimi su kolegomis ir analizuojant ugdymo proceso tęstinumą bei rezultatus.

Šalia lopšelio – darželio „Bitutė“ teka Nemunas ir vaizdingos jo pakrantės dažnai kviečia ugdytinius pasigrožėti pavasarine žaluma, pasiklausyti įvairių paukščių balsų, atpažinti augalus, medžius, nusileisti nuo kalniuko rogutėmis.