Lopšelis – darželis „Bitutė“ pradėjo dirbti 1985 metų spalio 15 dieną.

Įstaigos pagrindinė veiklos sritis – švietimas, pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinis ugdymas. Kita veiklos rūšis – priešmokyklinis ugdymas. Savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, LR Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais ir įstaigos nuostatais.

Vaikai ugdomi gimtąja lietuvių kalba. Lopšelio – darželio „Bitutė“ pedagogai priešmokyklinio ugdymo procesą organizuoja vadovaudamiesi Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa. Nuo 2015 metų ikimokyklinukų ugdymo procesas vyk0 pagal Druskininkų lopšelio- darželio „Bitutė” ikimokyklinio ugdymo programą ,,Laimingos vaikystės link“. 2021 m. liepos 30 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-52 patvirtinta lopšelio – darželio ,,Bitutė“ Ikimokyklinio ugdymo programa, kurios tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti
optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą.

Įstaiga įsikūrusi pačiame naujausiame Druskininkų miesto Kalviškių mikrorajone, kuriame gyvena daug jaunų šeimų ir jų atžaloms patogu lankyti mūsų lopšelį – darželį. Šalia lopšelio- darželio yra „Saulės“ pagrindinė mokykla. Tai sukuria prielaidas betarpiškam bendravimui, dalijantis gerąja darbo patirtimi su kolegomis ir analizuojant ugdymo proceso tęstinumą bei rezultatus.

Šalia lopšelio – darželio „Bitutė“ teka Nemunas ir vaizdingos jo pakrantės dažnai kviečia ugdytinius pasigrožėti pavasarine žaluma, pasiklausyti įvairių paukščių balsų, atpažinti augalus, medžius, nusileisti nuo kalniuko rogutėmis.