PRAŠYMAS

DĖL VAIKO (MOKINIO) REGISTRACIJOS IR PASKYRIMO Į DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGĄ

 

atsisiųsti (MS Word)

 

atsisiųsti (Pdf) 


 

SPRENDIMAS

DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO  IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ NUSTATYMO

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

 

SPRENDIMAS

DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO IR ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUOSE MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO

 

 ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUOSE MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

SPRENDIMAS

DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IA (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIOUGDYMO ĮSTAIGOSE IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUOSE MOKĖJIMO VASAROS LAIKOTARPIU