VAIKŲ PRIĖMIMO Į DRUSKININKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,BITUTĖ“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS


PRAŠYMAS

DĖL VAIKO (MOKINIO) REGISTRACIJOS IR PASKYRIMO Į DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGĄ

 

atsisiųsti prašymo forma (Word)

atsisiųsti prašymo forma (pdf)


DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAI

DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO  IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ NUSTATYMO


DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUOSE NUSTATYMO IR JO MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO