LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ TARYBA

Darbuotojų atstovai

Vladislav Poplavskij – tarybos pirmininkas
Sandra Gudaitienė
Sigita Žukauskienė
Agnė Valašinaitė
Agnė Stonkutė
Laima Šilingienė
Gediminas Micevičius

Tėvų atstovai

Jurgita Šumskienė
Eglė Kiselevskaja
Neringa Amšiejienė
Sigita Palionienė
Kęstutis Ramanauskas
Danguolė Tunaitytė


DARBO TARYBA

Pirmininkė – Asta Gaidienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
Nariai:          Danutė Kolomyjcevienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
                      Jurgita Večkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.


VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkė – Jūratė Vaičiulionienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui. 
 Pavaduotoja - Duvilija Kašėtaitė, logopedė-specialioji pedagogė. 
 Nariai:    Virginija Sorakaitė – Šeško, socialinė pedagogė,          
 Edita Pavalkienė,  ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, 
 Joana Grigienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,                        
 Žilvinas Matijošaitis, judesio korekcijos specialistas,                          
 Ligita Radiukevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja. 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

Pirmininkė – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Ligita Radiukevičienė

Sekretorė – ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja Justina Taraskevičienė

Nariai: direktorė, pavaduotojos ugdymui, ikimokyklinio ugdymo mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai.

Metodinės grupės nuostatai

Metodinės grupės posėdžių planas

Metodinės grupės 2023-2024 metų veiklos planas