LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ TARYBA

Darbuotojų atstovai

Virginija Sorakaitė-Šeško – tarybos pirmininkė
Edita Pavalkienė
Edita Česnulaitienė
Virginija Rėkuvienė
Rasa Barkauskienė
Edita Chmieliauskienė

Tėvų atstovai

Miglė Trakimavičienė
Vaida Bartkienė
Agnė Alūzienė
Gitana Truncaitė-Kalenda
Raminta Mikelionytė


DARBO TARYBA

Pirmininkė – Asta Gaidienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
Nariai:          Danutė Kolomyjcevienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
                      Jurgita Večkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.


VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkė – Joana Grigienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:            Virginija Sorakaitė – Šeško, socialinė pedagogė,
                        Edita Pavalkienė,  ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
                        Duvilija Kašėtaitė, logopedė-specialioji pedagogė,
                        Žilvinas Matijošaitis, judesio korekcijos specialistas,
                        Danguolė Mikalauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.