LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ TARYBA

Darbuotojų atstovai

Vladislav Poplavskij – tarybos pirmininkas
Sandra Gudaitienė
Sigita Žukauskienė
Agnė Valašinaitė
Agnė Stonkutė
Agnė Grincevičiūtė
Gediminas Micevičius

Tėvų atstovai

Jurgita Šumskienė
Eglė Kiselevskaja
Neringa Amšiejienė
Sigita Palionienė
Kęstutis Ramanauskas
Danguolė Tunaitytė


DARBO TARYBA

Pirmininkė – Asta Gaidienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.
Nariai:          Danutė Kolomyjcevienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
                      Jurgita Večkienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.


VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkė – Joana Grigienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Nariai:            Virginija Sorakaitė – Šeško, socialinė pedagogė,
                        Edita Pavalkienė,  ikimokyklinio ugdymo mokytoja,
                        Duvilija Kašėtaitė, logopedė-specialioji pedagogė,
                        Žilvinas Matijošaitis, judesio korekcijos specialistas,
                        Danguolė Mikalauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.