2023-2024 mokslo metai

2023-2024 mokslo metų gegužės mėn. veiklos planas

2023-2024 mokslo metų balandžio mėn. veiklos planas

2023-2024 mokslo metų kovo mėn. veiklos planas

2023-2024 mokslo metų vasario mėn. veiklos planas

2023-2024 mokslo metų sausio mėn. veiklos planas

2023-2024 mokslo metų gruodžio mėn. veiklos planas

2023-2024 mokslo metų lapkričio mėn. veiklos planas

2023-2024 mokslo metų spalio mėn. veiklos planas

2023-2024 mokslo metų rugsėjo mėn. veiklos planas


2022-2023 mokslo metai

2022-2023 mokslo metų birželio mėn. veiklos planas

2022-2023 mokslo metų gegužės mėn. veiklos planas

2022-2023 mokslo metų balandžio mėn. veiklos planas

2022-2023 mokslo metų kovo mėn. veiklos planas

2022-2023 mokslo metų vasario mėn. veiklos planas

2022-2023 mokslo metų sausio mėn. veiklos planas

2022-2023 mokslo metų gruodžio mėn. veiklos planas

2022-2023 mokslo metų lapkričio mėn. veiklos planas

2022-2023 mokslo metų spalio mėn. veiklos planas

2022-2023 mokslo metų rugsėjo mėn. veiklos planas


2021-2022 mokslo metai

2021-2022 mokslo metų gegužės mėn. veiklos planas

2021-2022 mokslo metų kovo mėn. veiklos planas

2021-2022 mokslo metų vasario mėn. veiklos planas

2021-2022 mokslo metų sausio mėn. veiklos planas


DRUSKININKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO “BITUTĖ” 2024 M.VEIKLOS PLANAS

DRUSKININKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO “BITUTĖ” 2023 M. VEIKLOS PLANAS

DRUSKININKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO “BITUTĖ” 2022 M. VEIKLOS PLANAS

DRUSKININKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ 2021 M. VEIKLOS PLANAS

DRUSKININKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO “BITUTĖ” DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

DRUSKININKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“2020 METŲ VEIKLOS PLANAS 


DRUSKININKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO “BITUTĖ” 2022-2026 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

DRUSKININKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „BITUTĖ“ 2020-2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS