2023 metai

Finansinės atskaitomybės už 2023 m. I ketv. ataskaitos


2022 metai


2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Finansinės atskaitomybės už 2022 m. I ketv. ataskaitos

Finansinės atskaitomybės už 2022 m. II ketvirtį ataskaitos

Finansinės atskaitomybės už 2022 m. III ketvirtį ataskaitos


2021 metai


2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Finansinės atskaitomybės už 2021 m. I ketv. ataskaitos

Finansinės atskaitomybės už 2021 m. II ketv. ataskaitos

Finansinės atskaitomybės už 2021 m. III ketv. ataskaitos


2020 metai


2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Finansinės atskaitomybės už 2020 m. I ketv. ataskaitos

Finansinės atskaitomybės už 2020 m. II ketv. ataskaitos

Finansinės atskaitomybės už 2020 m. III ketv. ataskaitos