2021 metai.


Finansinės atskaitomybės už 2021 m. I ketv. ataskaitos

Finansinės atskaitomybės už 2021 m. II ketv. ataskaitos


2020 metai.


2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Finansinės atskaitomybės už 2020 m. I ketv. ataskaitos

Finansinės atskaitomybės už 2020 m. II ketv. ataskaitos

Finansinės atskaitomybės už 2020 m. III ketv. ataskaitos

 


2019 metai.


Finansinės atskaitomybės už 2019 m. IV ketv. ataskaitos