DRUSKININKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „BITUTĖ“ KVIEČIA PRISIJUNGTI PRIE ŠAUNAUS KOLEKTYVO SPECIALŲJĮ PEDAGOGĄ-LOGOPEDĄ (1et., nuo 2024-09-02)

  • Specialusis pedagogas padeda specialių ugdymosi poreikių turintiems vaikams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes ir ypatumus.
  • Logopedas įvertina ikimokyklinio amžiaus vaiko kalbą, teikia rekomendacijas tėvams, pedagogams dėl specialiosios pagalbos vaikui.
  • Rengia tyrimo išvadą, teikia rekomendacijas dėl tolimesnio darbo su vaiku pedagogams, tėvams.
  • Šviečia tėvus, mokyklos pedagogus vaikų kalbos, komunikacijos gebėjimų ir ugdymo klausimais.

 

            Išsamesnė informacija telefonu +37061870457.