Direktorė:

Lina Bagdanavičienė

Tel. 8 (313) 53816

El.paštas: koriukas@gmail.com


Direktoriaus pavaduotoja ugdymui:

Joana Grigienė

Tel. 8 (313) 53816

El.paštas: koriukas@gmail.com


Direktoriaus pavaduotojas ūkiui:

Ernstas Frėzė

Tel. 8 (615) 72540

El. paštas: koriukas@gmail.com