Mokestis už vaiko išlaikymą Druskininkų lopšelyje-darželyje “Bitutė”

 

 

Mokestis už vaiko išlaikymą pastovioji dalis (Eur.) už mėnesį

Mokestis už vaiko išlaikymą kintama dalis už vieną dieną (Eur.)

Lopšelio grupėje

10,00

2,40

Darželio grupėje

10,00

2,60

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IA (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIOUGDYMO ĮSTAIGOSE IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUOSE MOKĖJIMO VASAROS LAIKOTARPIU

 

ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE IR BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIUOSE NUSTATYMO IR JO MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS