Naujienos

Kovas – sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ
Augindami bei ugdydami vaikus susiduriame su daugybe skirtingų situacijų, kuriose mažųjų elgesys ne visada yra tinkamas, neatitinka suaugusiųjų lūkesčių bei visuotinų standartų. Vaikai negimsta viską žinodami ir mokėdami. Mūsų ugdymo įstaigoje dirbantys mokytojai nuolat puoselėja ir diegia pagarbos, draugiškumo, atjautos vertybes, o kovo mėnesį ypatingai, nes šis mėnuo jau daugybę metų skelbiamas „BE PATYČIŲ“ sąmoningumo didinimo mėnesiu. Veiklų tikrai buvo įvairių. Vyriausieji dalyvavo Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos organizuotame Respublikiniame ikimokyklinių ugdymo įstaigų projekte „Aš tarp draugų“. Šio projekto tikslas –užkirsti kelią priekabiavimui ir patyčioms, gerinant vaiko emocinę savijautą, stiprinant pasitikėjimą savimi. Keturmečiai vaikai dalyvavo Vilniaus lopšelio darželio „Kodėlčiukas“ organizuojamame Respublikiniame socialinių –emocinių įgūdžių projekte „Emocijų šalyje“. Drauge su socialine pedagoge jie kalbėjosi apie jausmus, atliko įvairias užduotėles, stiprinančias vaikų psichinę ir emocinę sveikatą. Su trimečiais buvo kalbama apie draugiškumą, vaikų tarpusavio santykius. Grupės „Boružėlė“ vaikai, vykdydami ilgalaikį projektą „Kaip užauginti draugystę“ keliavo į Druskininkų lopšelį- darželį „Žibutė“ susitikti su grupės „Bitelės“ draugais. Visi buvo pakviesti žiūrėti spektaklį „Į svečius pas Kimochius“. Kovo 27 dieną grupelė vaikų, lydimų suaugusiųjų, lankėsi Viečiūnų progimnazijoje bei ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Linelis“, kur turėjo galimybę pažiūrėti nuotaikingą spektaklį patyčių tema „Pepė Ilgakojinė“. Šių metų sąmoningumo didinimo mėnesį „Be Patyčių“ vainikavo grupės „Pelėdžiukai“ vaikų bei suaugusiųjų jautrus ir jausmingas susitikimas su Druskininkų medicininės slaugos palaikomojo gydymo skyriaus gyventojais. Visų vykdytų veiklų tikslas – mažinti patyčias, jas stabdyti, ugdyti vaikų empatiją, norą padėti šalia esančiam draugui ir vyresnio amžiaus žmogui, kuriam reikia pagalbos, mokyti priimti tinkamus sprendimus konfliktinėse situacijose, ugdyti vaikų gebėjimą ieškoti ir kreiptis pagalbos. Vaikystė trumpas mirksnis, kuris nubėgdamas praeitin palieka ryškius pėdsakus ateinančiam gyvenimui. Auginkime vaikus atsakingai ir atminkime, kad svarbiausia – mūsų, suaugusiųjų, tinkamas pavyzdys!
Socialinė pedagogė Virginija Sorakaitė-Šeško