Naujienos

Spalio 24-27 dienomis „Pelėdžiukų“, „Širdelės“ ir „Koriuko“ grupėse pradėta vykdyti projektinė veikla “Mes atversime pasakų skrynelę“. Jos tikslas – skatinti vaikus domėtis knygelėmis, turtinti žodyną bei plėtoti sakytinės kalbos gebėjimus, ugdyti vaikų saviraišką. „Širdelės“ grupės vaikai klausėsi skaitomos pasakos „Pirštinė“, o „Pelėdžiukų“ ir „Koriuko“ – „Dangus griūva“. Kartu su mokytojomis aptarė pasakų veikėjų elgesį, išvaizdą, judėjimo būdus, skleidžiamus garsus. Savo žodyną praturtino naujais žodžiais: šmurkšt, atpėdina, atsėlina, smailianosytė ir kt. Grupėse pasakos buvo inscenizuojamos. Vaikai labai noriai ėmėsi rinktis vaidmenis. Vaidmenų pasirinkimas lavino vaikų bendravimą su draugais, vadybinius, problemų sprendimo gebėjimus. Vaikai stengėsi įsijausti į pasakos veikėjus, pasitelkdami saviraišką ir kūrybiškumą. Visiems buvo smagu įsijausti į gyvūnėlius, vaikai buvo smalsūs ir tikrai kūrybiški. Pasakų skaitymas ir inscenizavimas skatina vaikų teigiamas emocijas ir plečia jų pažinimą.

Lapkričio 7 – 11dienomis – buvo tęsiama projektinė veikla – pasakų personažų piešimu ant ruloninio popieriaus. Jis buvo ištiestas per visą darželio koridorių. Vaikai neįprastoje erdvėje piešė pasakų ir savo sugalvotus personažus, kūrė istorijas. Pirmoji buvo apie išpuikusią gėlytę, kuri keliavo ir ieškojo vandens, antroji – apie saulę, kuri keliavo per pasaulį ir trečioji – apie varliuko ir kiškučio draugystę. Šie nupiešti pasakojimai papuošė darželio koridoriaus sienas. Projektinės veiklos “Mes atversime pasakų skrynelę“ visų veiklų metu vaikai mokėsi bendrauti su draugais ir suaugusiais, klausyti ir išgirsti, atsakyti į klausimus, taisyklingai tarti garsus, turtino žodyną, lavino saviraišką, plėtojo sakytinės kalbos gebėjimus.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Edita Pavalkienė,  Asta Gaidienė ir   Alma Burbienė