Projektinės veiklos „Suskaičiuok ir išmatuok“ apibendrinimas

Projektinės veiklos tikslas – tobulinti ikimokyklinukų matematinius, problemų sprendimo gebėjimus. Projektinę veiklą sudarė septynios veiklos. Jos buvo įgyvendinamos drauge su Druskininkų l/d „Žibutė“ grupių „Naminukas“ “ ir „Kiškučiai“ – 5 m. vaikais, mokytojomis ir padėjėjomis ir su Druskininkų l/d „Bitutė“ grupių „Širdelė“, „Pelėdžiukai“, „Gėlytė“ – 5m. vaikais, mokytojomis, padėjėjomis ir tėvais.

Projektinės veiklos buvo skirtos skaičiavimui, matavimui, geometrinių formų pažinimui. Veiklų metu vaikai įtvirtino žinias apie skaičius, mokėsi suskaičiuoti nuo 1 iki 10 (ir daugiau), stengėsi atpažinti ir pavadinti pagrindines geometrines formas (trikampį, apskritimą, ovalą, stačiakampį, rombą, kvadratą), sužinojo, kad norint ką nors išmatuoti nebūtina turėti liniuotę, kad matavimo įrankiais gali tapti net ir paprasčiausios priemonės, kurias randame gamtoje ir mokėsi spręsti problemas, savarankiškai priimti sprendimus. Įdomu tai, kad projekto veiklos buvo perkeltos į lauko erdves. Tokia mokymosi forma vaikams labai patraukli, nes jiems patinka būti ir žaisti lauke. Taigi pasinaudodami gamtos teikiamomis priemonėmis vaikai ne tik mokėsi matematikos, bet tuo pačiu lavino smulkiąją motoriką, kalbą, gilino gamtos pažinimo žinias. Vaikai dėliojo geometrines formas – trikampį, kvadratą, apskritimą, ovalą – iš kaštonų, kankorėžių, akmenukų; kreidelėmis rašė skaičius ant asfalto – juos papuošė gamtine medžiaga; skaičiavo kaštonus, giles, kankorėžius ir dėjo juos prie nurodyto skaičiaus; skaičiavo, kiek šaukštų smėlio telpa į stiklinaitę, tą smėlį svėrė; piešė vieni kitų šešėlius, o paskui kiekvienas savąjį išmatavo pėdomis; dėliojo skaičių seką, vaikai mėgino sustoti į nurodytą geometrinę formą (apskritimą, kvadratą, trikampį), iš popierinių dėžių gamino sniego senius, atliko užduotis prie išmaniosios lentos.

Projektas labiausiai orientuotas į skaičiavimo ir matavimo ugdymo sritį, tačiau neabejotinai šalia ugdėsi ir kitos pasiekimų sritys – tai aplinkos pažinimo, sakytinė kalba, santykių su bendraamžiais ir su suaugusiaisiais, fizinio aktyvumo, iniciatyvumo ir atkaklumo, tyrinėjimo, problemų sprendimo.

Projekto rezultatas džiugina, nes ugdytiniai visapusiškai ūgtelėjo: pažįsta skaičius, geba skaičiuoti nuo 1 iki 10 (ir daugiau), pažįsta ir pavadina pagrindines geometrines formas (trikampį, apskritimą, kvadratą, rombą, ovalą), žino, kad norint ką nors išmatuoti nebūtina turėti liniuotę, kad matavimo įrankiais gali tapti net ir paprasčiausios priemonės, kurias randame gamtoje.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Edita P., Alma, Asta


Projektinė veikla „Suskaičiuok ir išmatuok“
Šiltomis rudens dienomis, nuo spalio 24 dienos iki lapkričio 7 dienos, penkiamečių grupės „Širdelė“, „Pėledžiukai“ ir „Gėlytės“ vaikai, jų mokytojos ir padėjėjos, kartu bendradarbiaudami su lopšelio – darželio „Žibutės“ grupės „Naminukas“ ir „Kiškučiai“ mokytojomis L. Kudeliene, Z. Čepononiene, jų padėjėjomis ir vaikučiais, toliau tęsė savo projektinę veiklą „Suskaičiuok ir išmatuok“. Smagaus susitikimo metu kartu rašėme skaičius, vaikai stengėsi taisyklingai patys parašyti atitinkamą skaičių, kurios vėliau papuošė gamtine medžiaga. Susiskirstę į grupeles, vaikai mėgino sustoti į nurodytą geometrinę formą (trikampį, apskritimą, ovalą, stačiakampį, rombą, kvadratą). Ir tai jiems sekėsi puikiai, nes geometrines figūras jie jau pažįsta. O darželio kieme dėliojome skaičių seką, ieškodami užduočių kortelėse pavaizduotų gamtos gėrybių (medžio šakelių, kankorėžių, gilių, kaštonų, žolelių) ir į kibirėlius dėjo atitinkamą jų kiekį.
Teisingai sudėjo beveik visi, nes skaičiuoti iki 10 jiems puikiai sekasi.
Šios projektinės veiklos metu vaikai įtvirtino žinias apie skaičius, jų eiliškumą, mokėsi skirti dešinę, kairę puses, atpažino ir įvardijo geometrines figūras. Lavino kūrybiškumą, estetinį suvokimą, palygino aplinkoje pasitaikančius daiktus, pagal ilgį, storį, aukštį, kiekį; vartojo žodžius ilgesnis, trumpesnis, lengvas, sunkus. Mokėsi atpažinti ir įžvelgti problemas. Patyrė džiugių, teigiamų emocijų draugystės metu.
Ikimokyklinės ugdymo mokytojos Edita P., Asta, Alma B.
 

Projektinė veikla ,, Linksmas matematikos pasaulis“

Atlikę ,,Voveraitė“ ir ,,Zuikučiai“ grupių 2022-2023 m. m. vaikų 3-4 metų pasiekimų vertinimus pastebėjome, kad dar silpnos vaikų žinios skaičiavimo ir matavimo, aplinkos pažinimo srityse, bei problemų sprendimas. Todėl nuo 2023-10-04 iki 2024-02-29 pasirinkome vykdyti projektinę veiklą ,,Linksmas matematikos pasaulis“, kurio tikslas – gilinti matavimo, skaičiavimo ir žinias apie geometrines figūras. Atrasime matematiką per įvairias veiklas – žaidimus, su įvairia gamtine medžiaga, stebėdami artimiausią aplinką, bei pasivaikščiojimų metu. Šią projektinę veiklą vykdo ,,Zuikučiai“ ir ,,Voveraitės“ grupių mokytojos ir mokytojų padėjėjos.

Spalio 4 dieną vyko projektinės veiklos ,,Linksmas matematikos pasaulis“- ,,Geometrija gamtoje“. Lydimi mokytojos Irinos ir mokytojos padėjėjų ,,Voveraitės“ grupės vaikučiai vyko į mišką, kur galėjo geriau susipažinti su medžiais, tyrinėti gamtą, rasti įvairaus ilgio ir storio medžio šakų. Vaikai, prisirinkę įvairaus ilgio ir storio medžių šakelių, miško aikštelėje jas dėliojo bandydami pastebėti dydžių skirtumus, kuriuos stengėmės įvardinti ne tik ,,didelis“ ir ,,mažas“ , bet naudojant sąvokas ,,ilgesnis“, ,,trumpesnis“, ,,storesnis“, ,,plonesnis“. O vėliau vyko vaikų kūrybinis žaidimas. Iš medžio šakelių mažieji kūrė  geometrines figūras- trikampį, keturkampį. Kiek džiaugsmo suteikė  ugdytiniams, kai pradėjo kurti savo figūrą! Vaikai pastebėjo, kad iš geometrinių figūrų – trikampio ir keturkampio galima ,,pastatyti“ ir namą.

Šios veiklos metu ugdytiniai lavino aplinkos pažinimo kompetenciją, tobulino matavimo ir geometrines žinias, kūrybiškumą, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius su bendraamžiais ir suaugusiais. Spalio 23-27 dienomis tęsėme projektinę veiklą ,,Linksmas matematikos pasaulis“. Veiklos ,,Ponas Moliūgas ir jo draugai“ metu, ,,Voveraitės“ grupės mokytojos Irina ir Alma, susipažino ugdytinius su atsineštomis įvairiomis rudens gėrybėmis, kurias vaikučiai grupavo į dvi grupes – ,,daržovės“ ir „vaisiai“. Atskiras grupeles vaikai skaičiavo ir palygino, kurioje yra daugiau, o kurioje yra mažiau skaičiuojamų vienetų, vartojo sąvokas – ,,daugiau“, ,,mažiau“. Susipažįstant su rudens gėrybėmis mažieji ugdytiniai jas ne tik įvardino, bet dėliojo daržoves nuo didžiausio iki mažiausio, grupavo pagal spalvą, o taip pat bandė surasti  panašias formomis.

Grupės ,,Zuikučiai“ vaikai su mokytoja Nijole, iš rudens gėrybių ir gamtinės medžiagos kūrė mandalas.  Mandalos kūrimas – tai viena iš meno terapijų, puikus būdas patirti nuostabių emocijų ir mažiems ir suaugusiems. Šios veiklos metu vaikai tyrė, bandė, atrasti įvairius dydžius, spalvas, formas ugdyti kūrybiškumą. Iš pradžių ugdytiniai dėliojo nuo didžiausios daržovės- moliūgo iki mažiausio, o vėliau iš gamtinės medžiagos (kaštonų, gilių, lazdyno ir graikiškų riešutų ir kt…) dėliojo dydžių seką nuo didžiausio iki mažiausio, ieškojo panašių spalvų ir formų. Atliekant užduotis vaikai patyrė gerų emocijų, džiaugėsi savo kūrybiniais darbais, lavino skaičiavimo ir matavimo, aplinkos pažinimo, tyrinėjimo, meninės raiškos, problemų sprendimų ir kūrybiškumo įgūdžiai.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Irina Pipirienė


Projektinė veikla „Suskaičiuok ir išmatuok“

Atsižvelgdami į keturmečių vaikų pavasario vertinimo rezultatus ir mažiausiai padarytą pažangą, nusprendėme vykdyti projektinę veiklą „Suskaičiuok ir išmatuok“. Jos tikslas- tobulinti ikimokyklinukų  matematinius ir problemų sprendimo gebėjimus. Projektinės veikla vyks nuo 2023-10-12 iki 2023-11-17.

Projektinę veiklą „Suskaičiuok ir išmatuok“  vykdo Druskininkų lopšelio-darželio „Bitutė“ penkiamečių vaikų grupės: „Pelėdžiukai“, „Širdelė“ ir „Gėlytė“, šių grupių mokytojos ir mokytojų padejėjos.

Projektinės veiklos partneriai: Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ grupių „Naminukas“ ir „Kiškučiai“ vaikai, mokytojos ir jų padėjėjos.

Projektinės veiklos metu vaikai mokysis pažinti skaičius, skaičiuos nuo 1 iki 10 ( ir daugiau), atpažins ir pavadins pagrindines geometrines formas: trikampį, apskritimą, ovalą, kvadratą, stačiakampį… , sužinos, kad norint ką nors išmatuoti nebūtinai reikia turėti liniuotę,  kad matavimo įrankiais gali tapti  net ir paprasčiausios priemonės randamos gamtoje,  mokysis spręsti problemas ir priimti savarankiškus sprendimus.

Projektinėje veikloje dalyvaujantys vaikai, mokytojai ir jų padejėjos, pirmą kartą susitiko spalio 17 d.  miškelyje link Dangaus skliauto. Susitikimo bendra veikla- „Lauko matematikos diena“. Vaikai matavo medžių, krūmų, vieni kitų šešėlius sprindžiais, pėdomis, žingsniais, lazda, atstumo matavimo prietaisu, nepamiršdami matuojant gauto skaičiaus „ užrašyti“ miške rastais kankorėžiais, spygliais, medžių šakelėmis… ,   apibrėžę savo ir draugo šešėlius spalvota kreidele juos spalvino, puošė gamtine medžiaga, mokėsi “iš akies” pastebėti kurio vaiko šešėlis didesnis, mažesnis,  ilgesnis, platesnis, stebėjosi, kaip jiems judant šešėlis taip pat juda, aiškinosi ko reikia, kad šešėlis būtų matomas.

Šios veiklos metu vaikai tobulino matavimo srities gebėjimą- matavimą, lavėjo bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžiai su bendraamžiais ir suaugusiais, buvo skatinamas vaikų noras pažinti, sužinoti, pastebėti, išmatuoti.

Spalio 19 d. tęsėme projektinę veiklą „Suskaičiuok ir išmatuok“. Veiklos „Skaičių laboratorija“ metu,  vaikai skaičiavo kaštonus, presuotų drožlių kamštelius, svarstyklėmis svėrė smėlį. Į jogurto indelius dėjo tiek šaukštų smėlio, koks buvo užrašytas skaičius. Veiklos metu vaikai buvo aktyvūs, iniciatyvūs ir susidomėję. Jie atrado, kad kaštonai ir presuotos drožlės skiriasi svoriu ir dydžiu.

Veiklos metu vaikai mokėsi pastebėti, išmatuoti, pasverti, pažinti, sulaukti eilės, priimti sprendimą. Lavėjo sakytinė kalba, skaičiavimas ir matavimas, bendradarbiavimas su draugu.

Mokytojos Asta, Edita, Alma B.


Projektas „Aktyvūs, laimingi, sveiki“

Druskininkų miesto lopšelyje-darželyje „Bitutė“ fizinis ugdymas – viena iš mėgstamiausių mažųjų veiklų. Nuolat ir sistemingai vykdomi judėjimą skatinantys projektai bei renginiai, nes augančiam vaikui labai svarbi aktyvi fizinė veikla ir judėjimas.

Kartu su judesio korekcijos specialistu Žilvinu Matijošaičiu dalyvavome projekte „Aktyvūs, laimingi, sveiki“. Jo tikslas – supažindinti vaikus su įvairiomis sporto šakomis, uždaviniai – skatinti vaikus aktyviai sportuoti, skatinti draugystę ir tarpusavio supratimą. Šis projektas dalinai finansuojamas Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK).

Rugsėjo ir spalio mėnesiais darželio ugdytiniams buvo organizuojamos įvairios sportinės veiklos, o 4-5 m. amžiaus vaikai supažindinti su krepšinio, futbolo, rankinio ir tinklinio sporto šakomis. Fizinio aktyvumo veiklose buvo atliekama mankšta, estafetės, įvairios užduotys su krepšinio, futbolo, rankinio ir tinklinio kamuoliais, dalyviai sužinojo žaidimų taisykles, mokėsi klausyti komandų. Svarbu vaikus skatinti išbandyti kuo įvairesnes sporto šakas, kad ateityje būtų lengviau išsirinkti savo mėgstamiausią. Tikimės, kad dauguma vaikų, išėję į mokyklą noriai ir aktyviai lankys sporto būrelius ir galbūt ateityje taps profesionaliais sportininkais, garsinančiais ne tik Lietuvą, bet ir savo gimtąjį miestą. Esame dėkingi Druskininkų miesto sporto centro treneriams Danguolei Sukankaitei, Algimantui Baranauskui, Edgarui Suchanekui ir  Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos fizinio ugdymo mokytojui Vytautui Kapčiui už įdomias ir profesionalias pamokas.

Teigiamos emocijos fizinių veiklų metu padidina pasitikėjimą savimi, o sportiniai žaidimai stiprina tarpusavio supratimą, skatina draugystę ir bendravimą.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Justina Taraskevičienė


PROJEKTINĖ VEIKLA „SEKU, SEKU PASAKĄ“.

Balandžio mėnesį grupėje „Zuikučiai“ vyko projektinė veikla „Seku, seku pasaką“. Projektinės veiklos tikslas – plėtoti sakytinės kalbos gebėjimus, skatinti taisyklingai tarti garsus, ugdyti vaikų saviraišką. Balandžio 27 dieną grupėje „Zuikučiai“ vyko projektinės veiklos tęsinys „Pasakos be galo“. Veiklos uždavinys – mokyti pasakas be galo atmintinai, jų sekimą perkeliant į šešėlių teatrą.
Pasakos be galo – tai trumpi kūrinėliai, dažniausiai susidedantys iš gudriai jungiamo ir kartojamo vieno motyvo. Jas taikliai apibūdina galbūt iš tokios pačios pasakos kilęs priežodis „Užkliuvo už varčios ir vėl iš pradžios…“. Pirmiausia išsiaiškinome, kodėl jos yra be galo. Pasirodo jas galima sekti ir sekti, jos niekaip nesibaigia. Taigi, vaikučiai ir mokėsi sekti šias pasakas: „Buvo senis ir senutė“ ir „Miške buvo trobelė“. Sekdami ir kartodami šias trumpas pasakas, vaikai išbandė įvairias savo balso intonacijas, kurios sukėlė daug įvairių emocijų. Jos buvo džiaugsmingos, juokingos, nustebusios, liūdnos. Dar įdomiau pasidarė sekti, kai vaikai pasidalino figūrėles – siluetus, atitinkančius pasakos žodžius. Bet tuo veikla nesibaigė.
Ugdytiniai paklausę trumpos pasakos „Naktis ir šešėlis“ sužinojo, kad atsirastų šešėlis reikia šviesos ir jis niekada nebūna spalvotas. Taip kilo mintis susikurti šešėlių teatrą ir inscenizuoti išmoktas pasakas be galo. Miegamojo erdvėje pastačius ekraną ir įjungus projektorių, vaikai pradėjo sekti pasakas iškeldami figūrėlės siluetą, atitinkantį pasakos žodį. Buvo labai įdomu ir smagu ekrane pamatyti šešėlius, rasti jiems vietą ir inscenizuoti pasakas be galo: „Buvo senis ir senutė“, „Miške buvo trobelė“. Ugdytiniai keitėsi figūrėlėmis, vaidmenimis, vieni buvo artistai, kiti žiūrovai.
Šios veiklos metu vaikai mokėsi atkartoti trumpas pasakas, turtino žodyną, gerino atmintį, o kurdami šešėlių teatrą lavino suvokimą susiejant žodį su veiksmu, lavino kūrybiškumą, bendravimą su
bendraamžiais ir suaugusiais, įgijo ne tik vaidybinių gebėjimų, bet ir pasitikėjimo savimi.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Nijolė Vindbergienė


“Paskaičiuokime!”

Balandžio mėn. 28 d. grupės “Kregždutė” ugdytiniai baigė ilgalaikę projektinę veiklą “Paskaičiuokime!”, kuri vyko nuo 2022 m gruodžio mėn. iki 2023 m. balandžio mėn.

Projektinė veiklos tikslai:

  1. Skatinti vaikus domėtis skaičiais, geometrinėmis figūromis.
  2. Ugdyti vaikų skaičiavimo ir matavimo įgūdžius.

Ilgalaikės projektinės veiklos metu skatinome grupės “Kregždutė” ugdytinius kalbėtis apie skaičius, formas, erdvinius ryšius ir daikto vietą erdvėje, matematines sekas ir t.t. Matematiką atradome žaisdami kaladėlėmis, lipdydami iš modelino, plastilino, sniego, geometrines figūras sudarėme iš kūno dalių ar kelių vaikų, stebėjome artimiausią aplinką pasivaikščiojimų metu ir supratome, kad matematika yra visur: kad nebūtų nuobodu, lipdami laiptais į darželio grupę skaičiuojame laiptelius, tyrinėjame geometrinių raštų sekas ant mūsų dėvimų drabužių, skaičiuojame draugo iškritusius dantukus 🙂 Juk pažindamas artimiausią aplinką vaikas ugdo suvokimą apie daiktų panašumus ir skirtumus, daikto vietą ir padėtį erdvėje, laiko tėkmės suvokimą.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Sandra Gudaitienė


„Patiriame nuotykį per naratyvinį žaidimą“

Sausio mėn. 30 d. ir vasario mėn. 7 d. grupės “Kregždutės” ugdytiniai drauge su Druskininkų “Saulės” Pagrindinės Mokyklos mokiniais tęsė projektą „Patiriame nuotykį per naratyvinį žaidimą“. Žaidimo metu vaikai kūrė Gerumo planetą kosmoso platybėse bei šios planetos gyventojus – žmogelius nuotaikingomis raudonomis nosytėmis, į kuriuos pažiūrėjus, norisi šypsotis. Planetos gyventojai vaikštinėjo plačiomis šypsenomis, gerai nusiteikę. Ir visai netikėtai, nežinia iš kur, pasirodė tikras pikčiurna, kurio net nosis buvo pajuodavusi iš pykčio! Pikčiurna Gerumo planetoje viską griovė, elgėsi šiurkščiai. Štai čia gimė vaikų ir mokytojų diskusija apie tai, kodėl, kokiose situacijose gimsta šalti ir šiurkštūs jausmai? Ar dažnai būname pikti, nedraugiški vienas kitam? Kaip atsikratyti nemalonių jausmų? Vaikai pastebėjo, kad pykstant norisi garsiai rėkti ir pasiūlė pikčiurnai juoda nosimi išsirėkti, tačiau šiam nelabai pavyko, prireikė vaikučių pagalbos. Patikėkit, rėkėme iki raudonumo! Toji juoda pikčiurnos nosis ėmė ir paraudonavo! Pasidarė lygiai tokia pati linksma kaip didelės ir plačios Gerumo planetos gyventojų.

Žaidimo metu vaikai kūrė įvairias situacijas, tarėsi, ieškojo tinkamų sprendimų, siūlė savo sumanymus, vyresni geranoriškai dalijosi žiniomis apie planetas kosmoso platybėse (vardino žinomas planetas, aiškino, kad Saulė apšviečia ir šildo Žemę). Spalvomis, linijomis, įvairiomis faktūromis vaikai kūrė kosmoso erdvę, o joje – spalvingą ir nuotaikingą Gerumo planetą, piešė kosminius laivus.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Sandra Gudaitienė


Projektinė veikla „Keliaujame po draugystės šalį“

Nuo lapkričio 24 dienos iki balandžio 20 dienos, grupės „Žvirbliukai“ ir Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ grupės „Voveraitės“ vaikai, socialinės pedagogės, grupių mokytojai ir padėjėjos
įgyvendino ilgalaikę projektinę veiklą „Keliaujame po draugystės šalį“. Šios projektinės veiklos tikslas- gerinti ikimokyklinio amžiaus vaikų socialinę, emocinę sveikatą ir gerovę, skatinti suvokti „draugystės“ sąvoką bei plėtoti ugdymo įstaigų mokytojų ir pagalbą teikiančių specialistų bendravimą, bendradarbiavimą ir patirties sklaidą.
Pirmasis susitikimas vyko lapkričio 24 dieną, lopšelyje- darželyje „Bitutė“. Atvykusius svečius iš Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ pasitiko Bitė, vėliau atstriksėjo Zuikis ir visi drauge pažaidė susipažinimo žaidimą, o judesio korekcijos specialistas Žilvinas vaikams buvo paruošęs įvairias „Draugiškas sportines estafetes“. Nuotaikingai pasportavę visi pasikalbėjo, pasivaišino ir tarė vieni kitiems iki sekančio susitikimo!
Netikėtai užklupus daugumą vaikų žiemiškoms ligelėms planuotas „Kalėdinis“ susitikimas neįvyko, bet abiejų darželių vaikai ir mokytojos paruošė malonias staigmenas savo draugams. Perduodant dovanėles tarpininkavo Bitė ir Zuikis, kurie draugų vardu pasveikino bei apkabino visus esančius grupėse. Atšilus orams, tęsiant projektinę veiklą „Keliaujame po draugystės šalį“, lopšelio- darželio „Bitutė“ grupės „Žvirbliukai“ vaikai drauge su mokytojais šį kartą jau keliavo į lopšelį-darželį „Žibutė“ . Visi vaikai dalyvavo „Kakės Makės“ viktorinoje. Šią viktoriną vedė seni geri draugai Zuikis ir Bitė. Zuikis vaikams iš Vilniaus buvo parvežęs daug klausimų, užduočių, kurias vaikai įveikė labai lengvai – žinojo atsakymus į visus užduotus klausimus, pasakojo kaip reikia saugoti draugystę, būti draugiškais su savo bendraamžiais, praktiškai mokėsi dalintis. Lopšelio –darželio „Žibutė“ direktorė svečiams padovanojo pieštukus, kad savo žinias galėtų įtvirtinti popieriaus lape.
Paskutinis susitikimas buvo neįprastas, šildant kaitriai pavasario saulytei abiejų grupių vaikai su mokytojais ir padėjėjomis susitiko miškelyje, šalia lopšelio –darželio „Žibutė“. Visi susirinkę draugiškai pasisveikino, o vėliau burtų keliu Zuikis ir Bitė pasiskirstė, su kuria grupe pirmas vykdys savo paruoštas užduotėles, kurių metu vaikai domėjosi savo ir aplinkinių emocijomis ir jausmais, ugdė asmenines savybes: draugiškumą, pagarbą kitam, kilnumą, empatiją, gebėjimus bendrauti ir bendradarbiauti. Turėti tikrą draugą – didelis džiaugsmas, o pati draugystė padeda vaikams augti, bręsti, atrasti pasaulį, atskleisti save, po truputį pažinti savo emocijas bei jausmus.

Socialinė pedagogė Virginija Sorakaitė- Šeško


Projektinė veikla „Mes atversime pasakų skrynelę“
 
Nuo spalio 24 dienos iki balandžio 14 dienos, grupės „Širdelės“, „Pelėdžiukai“ ir „Koriukas“ ugdytiniai, grupės mokytojos ir padėjėjos įgyvendino ilgalaikę projektinę veiklą „Mes atversime pasakų skrynelę“, skirtą sakytinės kalbos, savireguliacijos ir savikontrolės sričių ugdymui plėtoti. Projektinės veiklos tikslas –skatinti vaikus domėtis knygelėmis, turtinti žodyną bei plėtoti sakytinės kalbos gebėjimus, ugdyti vaikų saviraišką.
Projektinę veiklą pradėjome spalio 24 dieną, pirmiausia vaikai grupėse klausėsi pasakų : “Dangus griūva“ , „Pirštinė“, kartu su mokytojomis aptarė veikėjų elgesį, išvaizdą, judėjimo būdus. Šios pasakos buvo inscenizuojamos. Vaikai labai noriai pasirinkę vaidmenis įsijautė į pasakų veikėjus. Pasakų skaitymas ir inscenizavimas skatina teigiamas emocijas ir plečia jų pažinimą. Šios projektinės veiklos metu vaikai mokėsi bendrauti su draugais, taisyklingai tarti garsus, klausyti ir išgirsti, turtino žodyną, plėtojo sakytinės kalbos gebėjimus.
Toliau projektinę veiklą tęsėme aplankydami Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos ir miesto viešąją bibliotekas. Po apsilankymų grupės surengė parodėlę darželio „Bitutė“ koridoriuje, kur kartu apžiūrėjome parodėlę su ugdytiniais, mokytojomis, padėjėjomis ir pasidalinome apsilankymo bibliotekos įspūdžiais, išgyvenimais, emocijomis. Šio susitikimo metu lavėjo vaizduotė, sakytinė kalba, tyrinėjimas.
Lapkričio mėnesį susitikome darželio koridoriuje, kur visų trijų grupių ugdytiniai piešė pasakų personažus ant ištiesto ruloninio popieriaus. Kaip buvo visiems smagu piešti pasakų personažus neįprastoje erdvėje. O nupiešę mes susirinkome salėje ir iš savo nupieštų paveikslėlių kūrėme pasakėles. Vienos grupės ugdytiniai kartu su mokytoja sukūrė pasakėlę apie išpuikusią gėlytę, antroji buvo apie varliuko ir kiškučio draugystę, o trečia buvo apie saulę, kuri keliavo aplink pasaulį. Šio susitikimo metu lavėjo vaikų kalbiniai gebėjimai , meninė raiška, vaizduotė, mokė mąstyti, bendrauti.
Gruodžio mėnesį prieš šventas Kalėdas įvyko planuota „Gerumo akcija“ – „Padovanok knygelę“ . Visų grupių „Koriukas“, „Širdelė“ ir „Pėlėdžiukai“ ugdytiniai atsinešę iš namų perskaitytas pasakų knygeles padovanojo mažiesiems grupių: „Aviliukas“, „Medutis“ ir „Varpelis“ vaikams. Apsilankymo metu, padovanoję knygeles, smagiai pabendravę ir kartu linksmai pažaidę vaikai suprato, kad dovanoti dovanas yra taip pat smagu, kaip ir jas gauti.
Na, o sausio mėnesį mes vėl susirinkome darželio aktų salėje su iš namų atsineštais arba iš grupių pasiskolintais bet kokiais daiktais ir kartu kūrėme nuostabias, nepakartojamas pasakas. Grupės „Širdelės“ vaikai su mokytoja sukūrė pasaką apie dinozaurą , kuris labai norėjo draugauti, grupės „Koriukas“ ugdytiniai su mokytoja sukūrė pasaką apie tigrą ir kiškį, o grupės „Pėledžiukai“ ugdytiniai su mokytoja sukūrė pasakėlę apie mergaitę ir jos draugus. Šio susitikimo metu lavėjo vaizduotė, pasakojimo įgūdžiai, kūrybiškumas. Smagiausia buvo vėl visiems susitikti ir patirti smagią bendrystę.
Vasario mėnesį buvo ir toliau tęsiama mūsų draugystė. Grupėse mes piešėme, spalvinome ir iškirpome popierines stalo lėles: varlytes, paršiukus, lėles, meškučius, šuniukus… ir atsinešėme jas į salę. Kaip vaikai smagiai jautėsi vėl kartu susirinkę, susiradę draugų jau ir kitose grupėse. Na o susirinkę ugdytiniai pasekė kitiems grupės draugams savo kūrybos pasakėles: apie auksinę žuvelę, apie varlytę karalienę, apie šuniuką, kuris ieškojo draugų. Šio susitikimo metu lavėjo kūrybiškumas, meninė raiška, mokėjimas mokytis, sakytinė kalba, tobulėjo pasakojimo įgūdžiai. Vaikai įgijo ne tik vaidybinių gebėjimų, bet ir pasitikėjimo savimi pasirodant prieš draugus.
Kovo mėnesį tęsėme projektinę veiklą, kur visų trijų grupių ugdytiniai su mokytojomis ir padėjėjomis sugužėjome į salę. Ten klausėmės sekamų pasakų be galo: „Senis ir senutė“, „Molio katinėlis“, „Sėdi žvirblelis ant kranto“, net savo ugdytinių sukurtų pasakėlių. Atidžiai išklausę sekamų pasakėlių ugdytiniai pažiūrėjo animacinį filmą „Katinėlis ir gaidelis“. Šią pasaką aptarėme. Pabaigai pasikeitėme grupėse pagamintais knygų skirtukais. Šio susitikimo metu vaikai plėtojo sakytinė kalbos gebėjimus, lavėjo kūrybiškumas, meninė raiška.
Ir užbaigiant mūsų projektinę veiklą, balandžio 14 dieną, grupės „Širdelė“, „Koriukas“ ir „Pėledžiukai“ linksmai nusiteikę susirinkome į salę. Pirmiausia pažiūrėjome animacinę pasaką „Obuolių maišas“, ją aptarėme. Na o paskui mokytoja Alma pravedė viktoriną „Ką žinai apie pasakas“, tai ir vaikučiai turėjo iš knygelės viršelio atspėti kokia tai pasaka, ir įminti mįslę, ir iš apibūdinimo įminti koks tai pasakos veikėjas. Ir ugdytiniams puikiai sekėsi įveikti visas užduotėles. Smagiai pabendravę, kartu pažaidę ugdytiniai su mokytojomis ir jų padėjėjomis nusprendė, kad ir kitais metais būtų galima plėtoti projektinę veiklą susijusią su pasakomis, nes šios projektinės veiklos metu vaikai pradėjo drąsiau kalbėti, pasakoti, reikšti savo mintis, lavėjo jų kūrybiškumas, vaizduotė, sakytinė kalba.
Veiklų metu vaikai patyrė daug teigiamų emocijų, praplėtė žodyną, lavino fantaziją, mokėsi puoselėti meilę pasakai, knygai, ugdė draugiškus tarpusavio santykius. Vaidindami pasakas ugdytiniai mokėsi bendrauti, geriau pažinti save, šalia esantį draugą, pajusti kitų norus bei emocijas.
 
Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Asta, Alma, Edita

Projektinė veikla „Mažas vaikelis – gražus žodelis“

Kovo 31 dieną grupė „Varpelis“ baigė vykdyti projektinę veiklą „Mažas vaikelis – gražus žodelis“, kurios tikslas buvo aktyvinti vaikus tarti žodžius. Savaitės eigoje išsikėlėme uždavinius, skatinančius vaikus daugiau kalbėti, nes kalba pagrindinė bendravimo priemonė. Kuo anksčiau mažyliai išmoks tarti žodžius, tuo lengviau pritaps supančioje aplinkoje. Dabar kalbos raidai vystytis trukdo šiuolaikinės technologijos: telefonas, kompiuteris… Nors vaikai stebėdami vaizdus, nurimsta, tačiau kalba – nesivysto. Gyvas artimųjų bendravimas, kalbinimas, knygelių skaitymas padeda vystytis vaiko kalbai. Taisyklingo kvėpavimo , rankų žaidimai – tai raktas į vaiko kalbą. Vaikai dėliodami smulkius daiktus, lavina smulkiąją motoriką, kuri smegenyse žadina kalbos aktyvumą. Savaitės pradžioje daug dėmesio skyrėme taisyklingo kvėpavimo įgūdžiams lavinti: pūtėm žvakę, plunksneles, dūdeles, švilpynes. Su šiaudeliais pūtėm oro burbulus. Pūtimo gebėjimus parodėme meninėje veikloje, pūsdami spalvotų dažų lašelius, džiaugėmės jų tekėjimu ir susiliejimu su kita spalva. Smulkiąją motoriką lavinome žaisdami su gamtine medžiaga (kaštonais, gilėmis, pupelėmis), rinkdami ir dėliodami įvairiaspalvius kamštelius, kurdami spalvotus mozaikų kilimėlius. Kartu įtvirtinome spalvos, dydžio, formos sąvokas. Vaikams tekdavo atsakyti: „Kokios spalvos žaidimo detalė, kokio dydžio, apvali ar kampuota. Džiaugiamės Motiejuko mamytės sukurta diorama, pagal pasaką „Stovi girioj trobelytė“. Sekėme pasakėlę, matydami sukurtą vaizdinį. Naudodami gyvūnėlių figūrėles, galėjome juos įvardinti: pelė, varlė, lapė, kiškis, vilkas, meška. Pusė tą dieną grupę lankančių vaikų pakartojo gyvūnų pavadinimus. Paskutinę dieną skyrėme tarptautinei vaikiškos knygos dienai paminėti. Mažieji rinkosi pasipuošę mylimiausiais personažais. Jie džiaugėsi savimi ir vieni kitais. Klausėsi skaitomos knygelės „Kas ten triukšmauja? Ir atkartojo žodžius: ū-hūū, tik tak, ššššš, tekšt, giiirrgžžžt, dun dun… Būdami su vaikais, džiaukimės buvimu drauge, kiekvienu ištartu žodžiu, nepamiršdami už bet kokią paslaugą pasakyti „AČIŪ!”

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Danguolė Mikalauskienė


Projektinė veikla „Mano miestas“

Nuo kovo 27 iki kovo 31 dienos grupėje „Širdelė“ vyko projektinė veikla „Mano miestas“. Veiklos tikslas – skatinti vaikus domėtis savo miestu – Druskininkais, pažinti savo miestą ekskursijų pagalba. Uždaviniai: skatinti vaikų kūrybinę saviraišką, turtinti žodyną, ugdyti rišliosios kalbos, pasakojimo įgūdžius. Projektą pradėjome pirmadienį grožėdamiesi savo miestu besivažinėjant su traukinuku. Aplankėme „grožio šaltinį“, paragavome „grožio“ vandens. Antradienį mes nužingsniavome į „Eglės“ sanatoriją. Apsilankėme sveikatingumo biuvetėje: skanavome mineralinius vandenis, bet skaniausias vaikams vanduo buvo šaltinio vanduo. Paragavę vandenėlio mes pasivaikščiojome refleksoterapiniu taku. Pasivaikščioję nutarėme, kad būtinai ateisime pavaikščioti vasarą –basomis kojomis. Trečiadienį važiavome autobusu į “Grand Spa Lietuva“, kur mūsų laukė jau Pauliuko mamytė – Eglė ir Markučio tėvelis – Artur. Kaip greitai prabėgo rytas besisvečiuojant ir besilankant druskų kambaryje, apžiūrint patalpoje purvo  ir mineralines vonias, gardžiuodamiesi poilsio erdvėje mineraliniu vandeniu. O vėliau  buvome pavaišinti  čirviniais blynais su šokoladu ir morengais bei  skaniomis sultimis. Kaip smagu visiems draugiškai sėdėti ir gardžiuotis pačiais skaniausias blynais. Ačiū tariame Pauliaus ir Marko tėveliams už tokį puikų, nuoširdų priėmimą. O ketvirtadienį kartu su tėveliais vykome į miško muziejų „Girios aidą“. Kaip įdomu ir smagu vaikščioti kartu su draugais ir tėveliais po muziejų, apžiūrėti ten esančias ekspozicijas: vabzdžius, paukščius, žvėris, augalus, pasiklausyti paukščių balsų, juos pamatyti. Dėkojame visiems tėveliams, kurie turėjo galimybę dalyvauti su mumis projekte ir  smagiai  leido laiką kartu. Penktadienį mes prisiminėme visus šios savaitės įspūdžius, kur buvome išvykę, ką matėme.Piešėme  savo įsimintinas akimirkas. Vaikai šios projektinės veiklos „Mano miestas“ metu iš arčiau susipažino su gimtuoju miestu – Druskininkais, patobulino socialinius, bendravimo ir bendradarbiavimo santykius, lavėjo aplinkos pažinimas, sakytinė kalba, tyrinėjimas, kūrybiškumas, meninė raiška, fizinis aktyvumas.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Asta Gaidienė


Patiriame nuotykį per naratyvinį žaidimą“

Lapkričio mėn. 24 d. Kregždutės grupės ugdytiniai tęsė projektą „Patiriame nuotykį per naratyvinį žaidimą“ ir sulaukė svečių: varpeliui skambant grupėje pasklido sparnais švelniai plazdenančios fėjos, kurias pagamino Saulės mokyklos mokinukai. Drauge vaikai klausėsi Violetos Palčinskaitės eilėraščio „Sniego plaštakės“. Didelės sniego plaštakės eilėraštyje priminė ant rankyčių nutūpusias

fėjas, kurios, vos pajudėjusios, drebino plonais savo sparneliais. Sofia pastebėjo, kad fėjoms gali būti šalta…Štai čia gimė vaikučių ir mokytojų diskusija apie tai, kaip galime padėti, ką galime padaryti, kad fėjos nesušaltų. Jokūbas pasiūlė pastatyti fėjoms namus, Eva – nupiešti šiltus rūbėlius, juos iškirpti ir aprengti fėjas, Kristupas prisiminė, kad šilta pasidaro kai daug judi!:) Ir kaip tyčia, Kregždutės grupėje, „Nuotykių ieškotojų palapinėje“ jau nebetelpa kartoninės, įvairiausių dydžių dėžės. O ką galima statyti iš dėžių? Tikrai taip: namą, miestą, priklijavus ratus, sukonstruoti mažiną, kuri važinės kartoninių namelių gatvėmis ir kvies vaikus, fėjas, mokytojas ir padėjėjas pasiklausyti kaip tyliai skambant varpeliais, pamažu pas vaikučius ateina Kalėdos, „…- dar ir Kalėdų Senelis!“- nepamiršo paties svarbiausio Sofija.

Taigi, vaikučiai, mokytojos ir padėjėjos turėjo smagaus darbo: statė namus iš kartoninių dėžių: piešė langus, duris, laiptus, kirpo užuolaidas, gėles, kurias klijavo ant namo palangių…Visko tiek daug! Nė nepajutome, kaip laikas ištekėjo, todėl nutarėme pasimatyti anksčiau, nei buvom suplanavę – lygiai po savaitės!

Lapkričio mėn. 30 d. tęsėme projektą „Patiriame nuotykį per naratyvinį žaidimą“. Visi drauge pūškuodami: ir darželinukai, ir mokinukai, mokytojos ir padėjėjos traukė pradėtus statyti didelius, mažus namus, pjovė stoguose skyles ir kėlė kaminus iš ilgų popierinių cilindrų, Adrija pasiūlė nupiešti ir užklijuoti rūkstančius dūmus…“- Gal jau kažkas kepa pyragus?“ – prisiminė Simas dainelę „Kiškiai kepa pyragus“, kurią mokomės Kalėdų šventei. Gera idėja! Tik kur tešlą išminkyti, kur iškepti? Pasiūliau vaikučiams namelių viduje nupiešti stalą, kėdutes, viryklę. Apsidairiau, o gi Eva jau neša pyragą iš kaštonų, giliukų, kankorėžių .

Namai jau pastatyti, įrengti, jaukūs ir šilti. Užmerkus akytes gali įsivaizduoti ir pajusti, kaip gardžiai nosis kutena kalėdinio pyrago kvapai. „- Gal galime pasigaminti dar šį tą skanaus? Ar spėsime, vaikai?“. Vieną kalendorių pasidėjau ant kelių, kitą – pakabinau. Su vaikučiais paskaičiavome, kad Kalėdos jau visai arti. Įdomu, ar galima bent vienu akies krašteliu pamatyti, kaipgi jos ateina, tos Kalėdos? Nujaučiu, mūsų laukia…dar vienas nuotykis!

Mokytoja Sandra Gudaitienė


Kovas – sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ

Mūsų ugdymo įstaigoje dirbantys mokytojai nuolat puoselėja ir vaikučiams diegia pagarbos, draugiškumo, atjautos vertybes, o kovo mėnesį ypatingai, nes šis mėnuo skelbiamas „BE PATYČIŲ“
sąmoningumo didinimo mėnesiu. Šios akcijos tikslas – mažinti patyčias, jas stabdyti, ugdyti vaikų empatiją, norą padėti šalia esančiam draugui, gebėti priimti tinkamus sprendimus konfliktinėse situacijose, ugdyti vaikų gebėjimą ieškoti ir kreiptis pagalbos, vykdyti įvairias prevencines veiklas. Veiklų tikrai buvo įvairių. Jau keletą metų mūsų darželio vyriausieji vaikai drauge su mokytojais dalyvauja kovo mėnesį skelbiamoje Dramblio olimpiadoje, kurios tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į socialinio ir emocinio ugdymo svarbą ir kartu atliekant bendras užduotis stebėti SEU pažangą. Vyriausiųjų grupių vaikai ir mokytojai „Drambliadoje“ dalyvavo ir šiais metais, kalbėjosi, atliko įvairias užduotis. Grupių „Boružėlė“ ir „Žvirbliukai“ vaikus aplankė draugai iš Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos, kartu sportavo, vyko draugiškos sportinės „Saulės ir Bitutės“ varžybos, kurių metu, kaip visada, nugalėjo draugystė. Grupės „ŽvirbliukaI“ vaikai „keliavo po draugystės šalį“ į Druskininkų lopšelį- darželį „Žibutė“ ir dalyvavo „Kakės Makės“ viktorinoje, ieškojo būdų kaip padėti tam tikroje situacijoje atsidūrusiai Kakei Makei bei jos draugui Netvarkos nykštukui. Grupių mokytojai su vaikais kalbėjosi, diskutavo temomis „Aš ir mano draugai“, „Pasidalinkime draugyste“, ,,Aš tarp draugų”, aptarė būdus, skatinančius vaikus bendrauti, draugauti, išklausyti, atsiprašyti, paguosti vienas kitą. Socialinė pedagogė grupėje „Širdelė“ vykdė atvirą, prevencinę veiklą skirtą Veiksmo mėnesiui „Be patyčių“- „Mano jausmai“, kurios metu buvo kalbama kaip mes ir šalia mūsų esantys jaučiasi tam tikrose situacijose, aptartos tinkamo-netinkamo elgesio pasekmės. Įstaigoje kovo mėnesį vaikus aplankė net du teatrai: Drakoniuko teatras, kuris vaikams parodė spektaklį patyčių tema „Žvaigždės pelėdoms“ bei Lėlių teatras „Alfa“, kuris pristatė spektaklį taip pat patyčių tema „Stebuklingas žodis ATSIPAŠAU“. Tai buvo tikrai prasmingos veiklos, kurių metu ugdėme mažųjų: draugiškumą, pagarbą draugui, pagalbą, toleranciją bei empatiškumą. Labai norėtųsi, kad visus lydėtų draugystė ir gerumas, neužmirtume to stebuklingo žodžio „ ATSIPRAŠAU“ . Draugaukime, šypsokimės, padėkime vieni kitiems!

Socialinė pedagogė Virginija Sorakaitė- Šeško


Projektinė veikla “Mes atversime pasakų skrynelę“

Spalio 24-27 dienomis „Pelėdžiukų“, „Širdelės“ ir „Koriuko“ grupėse pradėta vykdyti projektinė veikla “Mes atversime pasakų skrynelę“. Jos tikslas – skatinti vaikus domėtis knygelėmis, turtinti žodyną bei plėtoti sakytinės kalbos gebėjimus, ugdyti vaikų saviraišką. „Širdelės“ grupės vaikai klausėsi skaitomos pasakos „Pirštinė“, o „Pelėdžiukų“ ir „Koriuko“ – „Dangus griūva“. Kartu su mokytojomis aptarė pasakų veikėjų elgesį, išvaizdą, judėjimo būdus, skleidžiamus garsus. Savo žodyną praturtino naujais žodžiais: šmurkšt, atpėdina, atsėlina, smailianosytė ir kt. Grupėse pasakos buvo inscenizuojamos. Vaikai labai noriai ėmėsi rinktis vaidmenis. Vaidmenų pasirinkimas lavino vaikų bendravimą su draugais, vadybinius, problemų sprendimo gebėjimus. Vaikai stengėsi įsijausti į pasakos veikėjus, pasitelkdami saviraišką ir kūrybiškumą. Visiems buvo smagu įsijausti į gyvūnėlius, vaikai buvo smalsūs ir tikrai kūrybiški. Pasakų skaitymas ir inscenizavimas skatina vaikų teigiamas emocijas ir plečia jų pažinimą.

Lapkričio 7 – 11dienomis – buvo tęsiama projektinė veikla – pasakų personažų piešimu ant ruloninio popieriaus. Jis buvo ištiestas per visą darželio koridorių. Vaikai neįprastoje erdvėje piešė pasakų ir savo sugalvotus personažus, kūrė istorijas. Pirmoji buvo apie išpuikusią gėlytę, kuri keliavo ir ieškojo vandens, antroji – apie saulę, kuri keliavo per pasaulį ir trečioji – apie varliuko ir kiškučio draugystę. Šie nupiešti pasakojimai papuošė darželio koridoriaus sienas. Projektinės veiklos “Mes atversime pasakų skrynelę“ visų veiklų metu vaikai mokėsi bendrauti su draugais ir suaugusiais, klausyti ir išgirsti, atsakyti į klausimus, taisyklingai tarti garsus, turtino žodyną, lavino saviraišką, plėtojo sakytinės kalbos gebėjimus.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Edita Pavalkienė,  Asta Gaidienė ir   Alma Burbienė


“Patiriame nuotykį per naratyvinį žaidimą”

O viskas prasidėjo nuo…pasakos prieš miegą. Knygos „5 minučių pasakėlės prieš miegą“ herojai Bo ir Vudis su draugais kasdien leisdavosi į nuotykius. Gelbėdami žaislus jie keliavo iš miesto į miestą. Užduotims įvykdyti draugai pasiimdavo daugybę daiktų, bet lipnioji rankenėlė buvo visų geriausia. Ji ypač praversdavo kur nors lipant. Išmesta aukštyn, rankenėlė virsdavo tiltu, kuriuo

draugai lengvai persikeldavo iš vienos vietos į kitą. Taigi, šių metų spalio 26 dienos rytą, ugdytiniai “Kregždutės” grupėje rado Žvaigždžių nuotykių ieškotojų palapinę ir paslaptingą žemėlapį, kelis prožektorius, didinamąjį stiklą, pripūstą geltoną balioną, tačiau nepakeičiama lipnioji rankenėlė buvo dingusi…Ištyrinėję žemėlapį, mažieji suprato, kad lipniosios rankenėlės teks ieškoti. Takas

žemėlapyje vedė į kiemą, per vartelius, gatve link Saulės pagrindinės mokyklos. Galbūt čia slepiasi lipnioji rankenėlė? Painiuose nepažįstamos ir didelės mokyklos koridoriuose? Kregždutės grupės ugdytiniai – drąsūs, smalsūs, sumanūs. Lydimi mokytojų ir jų padėjėjų vaikai ieškojo lipnios ios rankenėlės, tyrinėjo koridorių labirintus, spalvingas dekoracijas ant sienų, nepraleido progos pašokinėti ir pažaisti „Klases“, vienas kitam rideno minkštus spalvotus kubus. Mokykloje visko tiek daug ir taip įdomu! Netikėtai vaikučiai užsuko į aktų salę, čia juos pasitiko mokinukai ir mokytojos. Susipažinę vaikai drauge pradėjo žaidimą ir…visai netikėtai surado lipniąją rankenėlę!

Tikrai taip, naratyvinis žaidimas – vaizduote paremtas kolektyvinis vaidmenų žaidimas, kurio metu

vaikai kartu su pedagogu kuria bendrą siužetą. Žaisdami vaikai stiprina tarpusavio ryšius, pasitikėjimą savimi, pradeda pamažu suvokti būtinuosius bendravimo, bendradarbiavimo ir elgesio gebėjimus. Kregždutės grupės ugdytiniai, virtę „Žaislų istorijos“ personažais, tądien patyrė pirmąjį naratyvinio žaidimo nuotykį drauge su Saulės mokyklos mokiniais, surado lipnią ją rankenėlę, kuri prireikus, virs tiltu į netikėtus ir pašėlusius nuotykius!

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Sandra Gudaitienė


Projektas “Biblioteka – tikrai stebuklinga vieta”

2022 metų spalio 24 d. grupėje „Žvirbliukai“ pradėtas vykdyti ilgalaikis projektas “Biblioteka – tikrai stebuklinga vieta”, kuriame dalyvauja “Žvirbliukų” grupės vaikai ir Druskininkų miesto viešoji biblioteka. Pirmasis susitikimas bibliotekoje prasidėjo labai linksmai ir nuotaikingai – vaikučius prie durų pasitiko Tigriukė! Kai užėję susipažinome, sužinojome, kad mus pasitiko ir viso projekto metu lydės skyriaus vedėja Lina. Vaikai su Tigriuke atidžiai apžiūrėjo visą biblioteką – čia tiek daug knygų ir net kelios parodos! Vaikai smalsiai tyrinėjo bibliotekos erdves ir nuoširdžiai stebėjosi kiek daug visko joje galima veikti.

Tigriukė Lina parodė, kiek daug bibliotekoje yra knygų, susijusių su “Žvirbliukų” grupėje šią savaitę gvildenama tema “Mano svajonių kambarys”, tai buvo pačios įvairiausios ir spalvingiausios knygelės apie namus, kambarius, namų statybą, tvarkymą, darbus namuose.

Linksmoji Tigriukė Lina leido vaikams išsirinkti knygą, kurią jie norėtų perskaityti čia,  bibliotekoje. Vaikai pasirinko juos sudominusią knygelę „Gyvūnų pilnas namas“.

Skaitydami knygelę kartu su Tigriuke vaikai ieškojo pabėgusių iš zoologijos sodo ir pasislėpusių šešiuose namo kambariuose gyvūnų. Kalbėjosi apie tvarkymąsi namuose, dar perskaitė knygelę apie netvarkingą monstriuką „Net monstrai tvarkosi“. Vaikučiams buvo parodytos įdomiausios bibliotekos knygelės: mažiausia bibliotekoje esanti knygelė, didžiausia knyga, įvairios erdvinės ir garsinės knygos. Patikusias knygeles mažieji vartė, apžiūrėjo iliustracijas, klausėsi skleidžiamų garsų. Išlydėdama vaikus iš bibliotekos, Tigriukė visiems padovanojo po spalvingą skirtuką knygoms, ir susitarėme vėl po mėnesio susitikti.

                                                                                                                                                      „Žvirbliukų” grupės mokytoja Jurgita Večkienė

 

 

 

 

 

 

 

 


Projektas „Aš, tėtis ir mama – sportuojanti šeima“

Druskininkų miesto lopšelis-darželis „Bitutė“ kartu su judesio korekcijos specialistu Žilvinu Matijošaičiu š.m. balandžio mėnesį teikė paraišką Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK)
programos „Olimpinė karta“ paskelbtam konkursui ir gavo finansavimą projekto „Aš, tėtis ir mama – sportuojanti šeima“ įgyvendinimui.
Projekto „Aš, tėtis ir mama – sportuojanti šeima“ tikslas – skatinti vaikų ir tėvų aktyvią fizinę veiklą ir mokyti taisyklingai atlikti pratimus. Projekto uždaviniai: didinti vaikų fizinį aktyvumą,
skatinti norą sportuoti kartu su tėvais, suteikti daug teigiamų emocijų. Projektą sudarė du etapai. I-ojo etapo metu, kuris vyko birželio mėnesį sportavo 5-6 metų vaikai ir jų tėveliai. Rugsėjo mėnesį įvyko II-asis etapas, kurio metu sportavo 3-4 metų vaikai kartu su savo tėveliais. Sportinės veiklos metu ugdytiniai ir jų tėveliai aktyviai dalyvavo įvairiose rungtyse: žaidė tinklinį, šoko per barjerą, lindo pro tunelį, rideno kamuolį. Džiaugiamės, kad vaikai patyrė daug teigiamų emocijų, o tėveliai prisiminė vaikystę ir aktyviai bei linksmai praleido laiką kartu su savo vaikais.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Justina Taraskevičienė
Judesio korekcijos specialistas Žilvinas Matijošaitis


PROJEKTAS “TIESIU DRAUGYSTĖS KELIĄ”

2021-2022 mokslo metais  ,,Zuikučių” grupė vykdė labai smagų ir įdomų projektą ,,Tiesiu draugystės kelią ” su lopšelio-darželio ,,Žibutė” ,,Bitelės” grupe. Projekto tikslas – ugdyti vaikų socialinius įgūdžius, skatinti aktyvumą, sveiką ir saugų gyvenimo būdą. Buvo siekiama, kad vaikai išvykų, sportinės veiklos, viktorinų  ir kitų veiklų metu pastebėtų ir pajaustų bendravimo kultūros normas, stengtųsi pritaikyti jas kasdieninėje veikloje bei stiprėtų fiziškai. Labai svarbu, kad vaikai išmoktų gražaus bendravimo ir bendradarbiavimo. To siekėme kiekvieną mėnesį, susitikdami vis skirtingose vietose ir skirtinguose renginiuose.  Sportinė pramoga ,,Judėkim kartu – tai daryti smagu” vyko  K. Dineikos parke su treneriu Gediminu, kuris išmokė vaikus ,,Ančiukų mankštos”. Draugiškos žaidynės  vyko JUC’o aikštyne. Čia buvo daug smagių sportinių estafečių ir žaidimų, o nugalėjo draugystė.  Kalėdiniai sveikinimais pasikeitėme per ZOOM platformą. Sukūrėme  vieni kitiems ir filmukus ,,Besmegenių šalyje”, juos išsiuntėme elektroniniu būdu. Pramoginiais šokiais savo draugus virtualiai pasveikinome Velykų proga. Linksmosios estafetės vyko miško aikštelėje prie ,,Dangaus skliautų”. Čia žaidėme smagius sportinius žaidimus. Pramoga – viktorina ,,Mes išradingi vaikai”  pakvietė mus į Nemuno pakrantę, kur kartu prisiminėme raides, skaičius, rašėme ant asfalto savo vardus.  Orientacinėms varžyboms ,,Kelionė po emocijų pasaulį” vykome į mišką prie  lopšelio-darželio „Žibutė“. Čia mus pasitiko kiškelis Beuodegis ir Bitė, kurie mus pakvietė prisiminti emocijas, įvardinti jas, padėjo prisiminti, kaip galima nugalėti pyktį. Susitikimo metu visi buvo draugiški, supratingi, padėjo vieni kitiems.

Visi susitikimai buvo labai įdomūs ir smagūs: vaikai patyrė daug teigiamų emocijų, mokėsi gražaus bendravimo ir bendradarbiavimo, lavėjo kalba, supratimas vieniems kitų, stiprėjo fizinė ir psichinė sveikata. Visada grįždavome kupini energijos, žvalūs ir linksmi.

Už norą nuoširdžiai bendrauti ir bendradarbiauti esame dėkingi mūsų  draugams iš ,,Žibutės” darželio ,,Bitelės” grupės, jų socialinei pedagogei Jolitai Balčienei.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vlada Makselienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PROJEKTAS „ŽAIDŽIU TEATRĄ“

Šiuolaikinėje visuomenėje informacinės technologijos daro didelę įtaką vaiko asmenybės formavimuisi. Nuo pat mažens vaikus pratina gyventi ne tikrame, o dirbtinai sukurtame virtualiame pasaulyje. Nors šiuolaikiniai vaikai fiziškai subręsta greičiau ir yra intelektualesni, tačiau emocinis vystymasis atsilieka. Jie yra labiau išprusę, žino daug informacijos, tačiau nebemoka bendrauti, tad gyvas komunikacinis ryšys trūkinėja arba net visiškai eliminuojamas. Žaidybinis teatras – viena iš nedaugelio vietų, kur šis gyvas ryšys yra atgaivinamas.

Nuo 2021 metų spalio mėnesio grupės „Voveraitės“ ikimokyklinio ugdymo mokytojai Ligita Radiukevičienė ir Vladislav Poplavskij su savo ugdytiniais pradėjo vykdyti projektą „Žaidžiu teatrą“. Įgyvendinant projektą, viena iš pirmųjų priemonių buvo išvyka į VšĮ Alytaus lėlių teatrą, kurios metu vaikai dalyvavo edukacijoje – spektaklyje „Aš piktas“. Šios edukacijos tikslas – pasitelkiant lėlę kaip terapinę priemonę, padėti vaikui atpažinti kylantį pyktį bei jį kontroliuoti. Lėlių terapija – vienas iš būdų, padedantis vaikui išreikšti jo vidinius išgyvenimus, užblokuotas emocijas, pyktį ir agresiją. Po spektaklio ugdytiniai gebėjo ne tik puikiai atpažinti jausmus „piktas” ir „liūdnas”, bet ir išvardinti būdus, kaip suvaldyti viduje kylantį pyktį. O smagiausia buvo tai, kad mažieji turėjo galimybę sudalyvauti ne tik kaip žiūrovai, bet ir kaip aktoriai.

Kita priemonė, įgyvendinant projektą „Žaidžiu teatrą“, buvo išvyka į M. K. Čiurlionio memorialinį muziejų. Vaikams susipažinus su trumpa M. K. Čiurlionio šeimos biografija, apžiūrėjus jo namus, paveikslų galeriją, mažieji dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Karaliaus kepurė”. Vaikai, susikūrę vieną iš karaliaus aksesuarų – karališką kepurę, nusprendė ja pasipuošti dalyvaujant šventėje „Trys karaliai”.

 Spektaklis „Aš piktas” ir edukacinis užsiėmimas „Karaliaus kepurė” vaikams suteikė neišdildomų įspūdžių. Mažieji aktoriai įgijo daugiau pasitikėjimo savimi, pagerėjo jų improvizaciniai gebėjimai, vaizduotė ir kūrybiškumas.

Sausio mėnesį grupėje buvo įkurta teatriuko studija. Nuoširdžiai dėkojame ugdytinių tėveliams ir  jų artimiesiems prisidėjusiems prie šios studijos kūrimo, gaminant ar dovanojant lėles, dekoracijas. Pastebėjome, kad vaikai žaisdami su “lėlėmis” geranoriškai tarpusavyje bendradarbiauja, stengiasi tinkamai pavaizduoti norimo personažo emociją, balso intonaciją, judesį. Džiugu, kai geba pasiskirstyti vaidmenimis, tartis tarpusavyje, vaidinti ir patirti kūrybinį džiaugsmą, išlaisvėti……

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Ligita Radiukevičienė

 

 

 


ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS “JUDRIOSIOS BITĖS ŽAIDYNĖS”

Mūsų lopšelis-darželis kartu su judesio korekcijos specialistu Žilvinu Matijošaičiu 2021 metų gegužės mėnesį teikė paraišką Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) programos „Olimpinė karta“ paskelbtam konkursui ir gavo finansavimą projekto „Judriosios Bitės žaidynės“ įgyvendinimui.

Projekto „Judriosios Bitės žaidynės“ tikslas – ugdyti sveikatos, komunikavimo kompetencijas, tenkinti prigimtinį vaikų judėjimo poreikį bei supažindinti ugdytinius su olimpinėmis žaidynėmis. Projekto uždaviniai: suteikti ugdytiniams elementarių olimpinių žinių, didinti vaikų motyvaciją užsiimant aktyvia fizine veikla, ugdyti poreikį kiekvienam ugdytiniui dalyvauti sportinėse veiklose, įtvirtinti socialinius įgūdžius, gerbti save ir kitus, džiaugtis bendra komandine veikla, skatinti pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus.

Projektą sudarė du etapai. I-ojo etapo metu, kuris vyko birželio mėnesį, ugdytiniai buvo supažindinti su Tokijo olimpinėmis žaidynėmis, jų talismanu ir populiariausiomis sporto šakomis Japonijoje. Tada vaikai pasižadėjo žiūrėti olimpines žaidynes ir palaikyti Lietuvos sportininkus.

Rugsėjo 22-ąją dieną įvyko II-asis etapas, kurio metu į įstaigą pasikvietėme ir  savo draugus iš Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos bei Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“. Sportinės veiklos metu visi vaikai turėjo galimybę aktyviai judėti: sportuoti, žaisti krepšinį ir futbolą, būti komandoje, jaustis svarbiu bei naudingu. Kartu su mažaisiais sportininkais sportavo ir žaidynių talismanas „Judrioji Bitė“. Visi dalyviai buvo apdovanoti padėkomis, o komandos – prizais. Džiaugiamės, kad vaikai patyrė daug teigiamų emocijų ir tikimės, kad įkvėpėme jiems olimpinės dvasios.

Justina Taraskevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 


DALYVAUJAME RESPUBLIKINIAME PROJEKTE  “LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS”

2022 m. balandžio 20 d. lopšelyje-darželyje startavo respublikinio projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ II etapas. Sporto festivalis pradėtas iškilmingai įžiebiant žaidynių ugnį, o mažuosius dalyvius sveikino ir sėkmės varžybose linkėjo žaidynių koordinatorius Žilvinas Matijošaitis. Sporto renginyje dalyvavo visi įstaigos ugdytiniai – nuo mažiausio iki didžiausio. Vaikai sportavo pagal amžiaus grupes, kad dalyvių jėgos būtų lygios. Vyresnieji ypač azartiškai varžėsi įvairiose rungtyse, kuriose reikėjo pademonstruoti savo vikrumą ir greitį. Nors varžybose nugalėjo draugystė, bet džiaugiamės, kad mažiesiems dalyviams netrūko sportinio užsispyrimo, patyrė daug teigiamų emocijų ir neužmirštamų įspūdžių. Visi festivalio dalyviai buvo apdovanoti Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos dalyvio diplomais. Dėkojame festivalio koordinatoriui, taip pat visoms mokytojoms ir jų padėjėjoms, suteikusioms vaikams aktyvaus judėjimo džiaugsmą. 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Justina

Šio projekto organizatoriai Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Respublikinė ikimokyklinė ugdymo įstaigų kūno kultūros pedagogų asociacija.

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis amžius – palankiausias formuoti įgūdžius, įpročius ir gyvenimo nuostatas (tame tarpe ir fiziškai aktyvaus gyvenimo nuostatą), o projektas „Lietuvos mažųjų žaidynės“ –  puiki priemonė skatinanti vaikų fizinį aktyvumą bei pozityvų požiūrį į kūno kultūrą ir sportą, supažindinanti su garbingo varžymosi idėjomis, bendravimo ir bendradarbiavimo galimybėmis.

2020 m. vasario 26 d. darželyje vyko projekto 1 etapas. Jame dalyvavo visi darželio ugdytiniai. Vaikai pasiskirstę į komandas puikiai atliko jiems paruoštas užduotis. Fizinis aktyvumas, vaikams teikia džiaugsmą, geras emocijas, tai puiki priemonė skatinti požiūrį į sportą.