Projektinės veiklos “Sekam pasakas visi, ir maži ir dideli” apibendrinimas

2024-01-15/31 d. grupėje ,,Žvirbliukai’’ vyko projektinė veikla ,,Sekam pasakas visi, ir maži ir dideli’’. Veiklos tikslas-aktyvinti vaikų sakytinę kalbą, lavinant vaizduotę, saviraišką, turtinant žodyną. Pasaka, kaip viena seniausių liaudies kūrybos formų, nuo mažų dienų padeda skleistis vaiko asmenybei-formuoja dorovines nuostatas, ugdo kūrybiškumą, leidžia išsiskleisti fantazijai, moko bendrauti, lavina kalbą.

Projektinę veiklą sudarė penkios veiklos. Jų metu glaudžiai bendravome su Druskininkų l/d. ,,Bitutė’’ grupių : ,,Boružėlė’’, ,,Voveraitės’’ vaikučiais, mokytojomis, grupės ,,Žvirbliukai’’ ugdytinių šeimos nariais, lankėmės Druskininkų viešojoje miesto bibliotekoje. Projektinės veiklos metu ugdytiniai galėjo ne tik susipažinti su pasakų įvairove jas skaitant, sekant, susipažįstant su pasakų turiniu, personažais, jų charakteriais, išvaizda, elgesiu, kalba, bet ir išbandyti įvairius pasakų pateikimo būdus. Išklausę pasakas ir išsirinkę labiausiai patinkančias ,,Dangus griūva’’, ,,Pirštinė’’, ,,Buvo senis ir senutė’’, ,,Molio katinėlis’’ jas galėjo inscenizuoti, panaudodami pirštukines, šešėlių teatro lėles, karūnėles, personažų kostiumus ,dekoracijas ir kt.

Vaikučiams labai patiko vaidinti su pirštukinėmis lėlėmis, atkartoti pasakų personažų vaidmenis ir susikurti vaidinant savo pasakų personažą.

Vaidindami pasaką ,,Pirštinė’’ ugdytiniai galėjo improvizuoti, fantazuoti, šėlti…

Susipažinę su pasakomis be galo ir išmokę trumpas ,,Buvo senis ir senutė’’, ,,Molio katinėlis’’ mintinai, jas inscenizavo šešėlių teatro figūrėlių pagalba.

Šios veiklos metu vaikai mokėsi atkartoti trumpas pasakas, turtino žodyną, gerino atmintį, o kurdami šešėlių teatrą lavino suvokimą susiejant žodį su veiksmu, ugdė kūrybiškumą, bendravimą su bendraamžiais ir suaugusiais, įgijo ne tik vaidybinių gebėjimų, bet ir pasitikėjimo savimi.

Projektinėje veikloje dalyvavo ir ugdytinių tėveliai, kurie kūrė ir iliustravo su vaikučiais namuose pasakas, kurias visi drauge skaitėme bei gaminome grupės pasakų knygelę ,,Seku pasaką’’, džiaugiamės kiekvienos šeimos kūrybiškumu.

Sulaukę Benedikto senelio Juozo, klausėmės pasakos ,,Jaučio trobelė’’, žaidėme įvairius muzikinius žaidimus, skaitėme mūsų grupės su tėveliais sukurtas pasakas.

Veiklos metu bendraudami su šeimos nariais, veikdami kartu galime padėti vaikui siekti visokeriopos sėkmės, neskubant pasikalbėti, pasekti pasaką, dar labiau suartėti ir pasidalinti gerumu, bei nuoširdumu.

Projektinę veiklą užbaigėme išvyka į Druskininkų miesto viešąją biblioteką, sausio 30 dieną. Išvykos uždavinys – nuvykti į biblioteką, pažinti įvairias pasakų knygas, pamatyti kur jos saugomos, prižiūrimos. Čia vaikus pasitiko personažas Drakoniukas skyriaus vedėja Lina. Ji pradėjo ekskursiją nuo vaikų literatūros skyriaus, kuris pavadintas rašytojos Astridos Lindgren vardu. Šios išvykos metu vaikai sužinojo, kad yra tiek daug įdomių ir įvairių pasakų knygų, kurias jie gali paskaityti su tėveliais, parsinešę jas į namus.

Apsilankymo bibliotekoje metu ugdytiniai lavino komunikavimo, sakytinės kalbos, aplinkos pažinimo įgūdžius. Pasakose dažnai vartojami labai vaizdingi žodžiai, išsireiškimai, ryškūs, vaizdingi aprašymai. Klausydamiesi skaitomų pasakų, inscenizuodami jas vaikai susipažįsta su įvairiais kalbos elementais, išmoksta daug naujų žodžių, sklandžiau dėlioja savo mintis, patiria stebuklingą pasakos galią bei smagias akimirkas pasakėlių pasaulyje.

Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie šio projekto įgyvendinimo!

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vlada ŽėkienėProjektinė veikla,, Sekam pasakas visi, ir maži ir dideli’’


Sausio 23 dieną grupėje ,,Žvirbliukai’’ vyko projektinės veiklos ,,Sekam pasakas visi, ir maži ir dideli’’ tęsinys. Šios veiklos uždavinys- šeimos narių įtraukimas į ugdymo procesą(raiškus pasakos skaitymas, sekimas)pasitelkiant pasakų įvairovę. Pasakų sekimas, skaitymas ar kūrymas su vaiku užtikrina gerą ir veiksmingą laiką kartu. Pasiūlius ugdytinių tėveliams, seneliams apsilankyti mūsų grupėje ir pasekti pasakėlę, jie mielai sutiko. Mažieji laukė susitikimo su vieno iš ugdytinių, Benedikto seneliu Juozu. Senelis sekė pasakėlę ,,Jaučio trobelė’’, šoko ir dainavo su vaikučiais įvairius muzikinius žaidimus, o sužinojęs, kad ir vaikai su tėveliais yra sukūrę pasakėles ir pasigaminę netgi grupės ,,Žvirbliukai’’ pasakų knygelę noriai ją su ugdytiniais apžiūrėjo, paskaitė, pagyrė už tokias įdomias istorijas, iliustracijas. Svečias taip pat padėkojo už nuostabų laiką, gražų bendravimą ir šiltą priėmimą.
Projektinės veiklos metu bendraudami su šeimos nariais, veikdami kartu, galime padėti vaikui siekti visokeriopos sėkmės: neskubant pasikalbėti, pasekti pasaką, dar labiau suartėti ir pasidalinti gerumu bei nuoširdumu.
Sausio 24 dieną tęsėme veiklą -,,Pasakos be galo’’. Veiklos uždavinys- mokyti pasakas be galo mintinai, jų sekimą demonstruojant šešėlių teatro pagalba.
Pirmiausia visi išsiaiškinome kodėl pasakos vadinamos be galo. Ogi pasirodo, jas galima sekti ir sekti, o jos niekada nesibaigia. Vaikučiai mokėsi pasakų: ,,Buvo senis ir senutė’’, ,,Molio katinėlis’’. Sekdami ir kartodami trumpas pasakas keitė balso intonacijas, kurios sukėlė daug džiugių emocijų bei žavesio…
Kadangi jau buvome išbandę šešėlių teatro subtilybes, tad nusprendėme inscenizuoti pasakas be galo miegamojo erdvėse. Ugdytiniai keitėsi figūrėlėmis, vaidmenimis, stebėjo šešėlius, atrado jiems tinkamą vietą, žodį siejo su veiksmu. Buvo įdomu ir smagu stebėti besikeičiančius šešėlius.
Šios veiklos metu vaikai mokėsi mintinai trumpas pasakėles, turtino žodyną, gerino atmintį, vaidindami žodį siejo su veiksmu, lavino kūrybiškumą, pasitikėjimą savimi.
Dėkojame dalyvavusiems vykdant projektą, tėveliams, Benedikto seneliui Juozui už nuoširdų bendravimą, skirtą laiką ir suteiktas džiugias emocijas.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Vlada Žėkienė