Projektinė veikla „Geometrinių figūrų šalyje“


Vasario 5 dieną grupėje „Boružėlė“ buvo pradėta vykdyti projektinė veikla „Geometrinių figūrų šalyje“. Projektinės veiklos tikslas – mažuosius supažindinti su pagrindinėmis geometrinėmis figūromis. Pirmąją savaitę vaikai pradėjo pažintimi su apskritimu. Veiklų metu, rūšiuodami grupėje esančius daiktus, mažieji mokėsi surasti, atpažinti ir atskirti apskritimą nuo kitų figūrų, lavino rankelę jį brėždami, panaudojo gamtinę medžiagą mokydamiesi jį sudėlioti.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Justina Taraskevičienė ir Rasa Kudrickienė

 

 

 

 


Projektinės veiklos „Geometrinių figūrų šalyje“ apibendrinimas


Vasario 5-29 dienomis grupėje „Boružėlė“ buvo vykdoma projektinė veikla „Geometrinių figūrų šalyje“. Veiklos tikslas – per žaidybinę ir meninę veiklą supažindinti vaikus su pagrindinėmis geometrinėmis figūromis: apskritimu, trikampiu ir kvadratu.

Projektinės veiklos metu siekėme vaizdžiai supažindinti vaikus su pagrindinėmis geometrinėmis figūromis, pagal formas ieškoti daiktų panašumų bei skirtumų, rūšiuoti. Visą mėnesį ugdytiniai su geometrinėmis figūromis susipažino ir patirtį kaupė tyrinėdami grupės aplinką, atlikdami įvairias kūrybines veiklas, konstruodami. Veiklų metu, rūšiuodami grupėje esančius daiktus, vaikai mokėsi surasti, atpažinti ir atskirti figūras vienas nuo kitų, lavino rankelę jas brėždami ne tik popieriaus lape, bet ir ant šviesos stalo pripiltam smėly, panaudojo įvairias medžiagas (kaštonus, giles, pupeles, akmenukus) mokydamiesi jas sudėlioti, aplikavo popieriumi ir lipino plastilinu, ieškojo pasislėpusių figūrų spalvotuose ryžiuose, žaidė su išmaniosiomis bitutėmis ir planšetės pagalba mokėsi nuskaityti QR kodą ir sužinoti užduotį bei dirbti komandomis.

Atlikdami įvairias projekto užduotis, ugdytiniai ne tik įtvirtino geometrinių figūrų pavadinimus. Jie gerino skaičiavimo įgūdžius, lavino sakytinę ir rašytinę kalbą, dėmesį, orientavimąsi, patyrė teigiamų emocijų, ugdė gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti bei sužinojo kaip tikslingai panaudoti išmaniuosius įrenginius.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Justina Taraskevičienė