PROJEKTINĖ VEIKLA „SEKU, SEKU PASAKĄ“.

Balandžio mėnesį grupėje „Zuikučiai“ vyko projektinė veikla „Seku, seku pasaką“. Projektinės veiklos tikslas – plėtoti sakytinės kalbos gebėjimus, skatinti taisyklingai tarti garsus, ugdyti vaikų saviraišką. Balandžio 27 dieną grupėje „Zuikučiai“ vyko projektinės veiklos tęsinys „Pasakos be galo“. Veiklos uždavinys – mokyti pasakas be galo atmintinai, jų sekimą perkeliant į šešėlių teatrą.
Pasakos be galo – tai trumpi kūrinėliai, dažniausiai susidedantys iš gudriai jungiamo ir kartojamo vieno motyvo. Jas taikliai apibūdina galbūt iš tokios pačios pasakos kilęs priežodis „Užkliuvo už varčios ir vėl iš pradžios…“. Pirmiausia išsiaiškinome, kodėl jos yra be galo. Pasirodo jas galima sekti ir sekti, jos niekaip nesibaigia. Taigi, vaikučiai ir mokėsi sekti šias pasakas: „Buvo senis ir senutė“ ir „Miške buvo trobelė“. Sekdami ir kartodami šias trumpas pasakas, vaikai išbandė įvairias savo balso intonacijas, kurios sukėlė daug įvairių emocijų. Jos buvo džiaugsmingos, juokingos, nustebusios, liūdnos. Dar įdomiau pasidarė sekti, kai vaikai pasidalino figūrėles – siluetus, atitinkančius pasakos žodžius. Bet tuo veikla nesibaigė.
Ugdytiniai paklausę trumpos pasakos „Naktis ir šešėlis“ sužinojo, kad atsirastų šešėlis reikia šviesos ir jis niekada nebūna spalvotas. Taip kilo mintis susikurti šešėlių teatrą ir inscenizuoti išmoktas pasakas be galo. Miegamojo erdvėje pastačius ekraną ir įjungus projektorių, vaikai pradėjo sekti pasakas iškeldami figūrėlės siluetą, atitinkantį pasakos žodį. Buvo labai įdomu ir smagu ekrane pamatyti šešėlius, rasti jiems vietą ir inscenizuoti pasakas be galo: „Buvo senis ir senutė“, „Miške buvo trobelė“. Ugdytiniai keitėsi figūrėlėmis, vaidmenimis, vieni buvo artistai, kiti žiūrovai.
Šios veiklos metu vaikai mokėsi atkartoti trumpas pasakas, turtino žodyną, gerino atmintį, o kurdami šešėlių teatrą lavino suvokimą susiejant žodį su veiksmu, lavino kūrybiškumą, bendravimą su
bendraamžiais ir suaugusiais, įgijo ne tik vaidybinių gebėjimų, bet ir pasitikėjimo savimi.

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Nijolė Vindbergienė